Logo  Description automatically generated

 

LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJĄ PATVIRTINANČIŲ DOKUMENTŲ FORMŲ PATVIRTINIMO

 

2022 m. kovo 4 d. Nr. 2BE-55

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. 3-96 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 3-479 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto specialistų laipsnių diplomų ir kvalifikacijos liudijimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4 punktu:

1. T v i r t i n u pridedamas:

1.1. Vidaus vandenų transporto specialisto diplomo blanko formą.

1.2. Vidaus vandenų transporto specialisto diplomo patvirtinimo blanko formą.

1.3. Vidaus vandenų transporto specialisto kvalifikacijos liudijimo blanko formą.

2. I n f o r m u o j u, kad šis įsakymas nustatyta tvarka skelbiamas Teisės aktų registre ir Lietuvos transporto administracijos interneto svetainėje.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                      Genius Lukošius

 

PATVIRTINTA

Lietuvos transporto saugos administracijos

direktoriaus 2022 m. kovo 4 d.

įsakymu Nr. 2BE-55

 

(Vidaus vandenų transporto specialisto diplomo blanko forma)

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKA

REPUBLIC OF LITHUANIA

 

VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO SPECIALISTO DIPLOMAS

DIPLOMA OF INLAND WATERWAYS TRANSPORT SPECIALIST

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos transporto saugos administracijos

direktoriaus 2022 m. kovo 4 d.

įsakymu Nr. 2BE-55

 

(Vidaus vandenų transporto specialisto diplomo patvirtinimo blanko forma)

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKA

REPUBLIC OF LITHUANIA

 

VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO SPECIALISTO DIPLOMO PATVIRTINIMAS

ENDORSEMENT OF THE DIPLOMA OF INLAND WATERWAYS TRANSPORT SPECIALIST

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos transporto saugos administracijos

direktoriaus 2022 m. kovo 4 d.

įsakymu Nr. 2BE-55

 

(Vidaus vandenų transporto specialisto kvalifikacijos liudijimo blanko forma)

 

 

 

Logo  Description automatically generated

LIETUVOS RESPUBLIKA

REPUBLIC OF LITHUANIA

 

VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO SPECIALISTO KVALIFIKACIJOS LIUDIJIMAS

QUALIFICATION CERTIFICATE OF INLAND WATERWAYS TRANSPORT SPECIALIST

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________