LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL lietuvos respublikos APLINKOS MINISTRO 2014 M. birželio 17 D. ĮSAKYMO NR. D1-533 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2011 M. GRUODŽIO 2 D. ĮSAKYMO NR. D1-933 „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 2.06.04:2011 „GATVĖS. BENDRIEJI REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO PAKEITIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. gruodžio 22 d. Nr. D1-1059

Vilnius

 

 

P a k e i č i u statybos techninį reglamentą STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. D1-533 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. D1-933 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2011 „Gatvės. Bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo:

1. Pakeičiu 30 lentelę ir ją išdėstau taip:

30 lentelė. Automobilių stovėjimo vietų minimalus skaičius

 

Eil. Nr.

Pastatų

Minimalus stovėjimo vietų skaičius

1.

Gyvenamosios paskirties pastatai

 

1.1.

Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai**

Pastatui, kurio naudingasis plotas neviršija 70 m2 – 1 vieta;

pastatui, kurio naudingasis plotas didesnis kaip 70 m2, bet neviršija 140 m2 – 2 vietos;

Pastatui, kurio naudingasis plotas didesnis kaip 140 m2 – 2 vietos ir papildomai po 1 vietą kiekvienam iki 35 m2 didesniam kaip 140 m2 esančiam naudingajam plotui

1.2.

Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatai**

Pastatui, kurio naudingasis plotas neviršija 140 m2 – 2 vietos;

pastatui, kurio naudingasis plotas didesnis kaip 140 m2 – 2 vietos ir papildomai po 1 vietą kiekvienam iki 35 m2 didesniam kaip 140 m2 esančiam naudingajam plotui

1.3.

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai) pastatai

1 vieta vienam butui

1.4.

Gyvenamosios paskirties (įvairioms socialinėms grupėms) pastatai

0,8 vietos vienam butui ar kambariui atsižvelgiant į apgyvendinimo tipą

2.

Viešbučių paskirties pastatai

 

2.1.

Viešbučiai

1 vieta 2 kambariams (numeriams)

2.2.

Moteliai

1 vieta kambariui (numeriui)

2.3.

Svečių namai

1 vieta 2 kambariams. (numeriams)

3.

Poilsio paskirties pastatai

 

3.1.

Poilsio namai

1 vieta kiekvienam kambariui (numeriui)

3.2.

Jaunimo nakvynės namai

1 vieta 6 kambariams (numeriui)

4.

Administracinės paskirties pastatai

 

4.1.

Administracinės įstaigos

1 vieta 25 m2 pagrindinio ploto

5.

Prekybos paskirties pastatai

 

5.1.

Maisto produktų parduotuvės

1 vieta 20 m2 prekybos salės ploto

5.2.

Prekybos centrai

1 vieta 30 m2 prekybos salės ploto

5.3.

Ne maisto produktų parduotuvės

1 vieta 30 m2 prekybos salės ploto

6.

Transporto paskirties pastatai

 

6.1.

Autobusų, geležinkelio, oro uosto stotys

1 vieta 1000 gyventojų, bet ne mažiau kaip 5 vietos

7.

Paslaugų paskirties pastatai

 

7.1.

Automobilių plovyklos

2 vietos 1 plovimo įrenginiui

7.2.

Automobilių remonto įmonės

1 vieta 1 remonto vietai

7.3.

Ne maisto produktų parduotuvės

1 vieta 20 m2 pagrindinio ploto

8.

Maitinimo paskirties pastatai

1 vieta 15 m2 salės ploto

9.

Kultūros paskirties pastatai

 

9.1.

Teatrai, konferencijų, koncertų salės, kino teatrai

1 vieta 10 m2 salės ploto

9.2

Muziejai, meno galerijos, parodų rūmai

1 vieta 40 m2 salės ploto

9.3.

Bibliotekos

1 vieta 40 m2 salės ploto

10.

Mokslo paskirties pastatai

 

10.1

Aukštosios mokyklos

1 vieta 10 studentų

10.2

Profesinės mokyklos

1 vieta 30 mokinių

10.3

Bendrojo lavinimo mokyklos

1 vieta 30 mokinių

10.4

Vaikų darželiai, lopšeliai

1 vieta 40 vaikų

11.

Gydymo paskirties pastatai

 

11.1.

Ligoninės, klinikos

1 vieta 30 m2 pagrindinio ploto

11.2.

Poliklinikos

3 vietos konsultaciniam kabinetui

11.3.

Sanatorijos

1 vieta 30 m2 pagrindinio ploto

11.4

Veterinarijos gydyklos

2 vietos konsultaciniam kabinetui

12.

Sporto paskirties pastatai

 

12.1.

Stadionai, arenos, aikštelės

1 vieta 10 m2 tribūnų ploto

12.2.

Sporto klubai, baseinai

1 vieta 30 m2 pagrindinio ploto

13.

Religinės paskirties pastatai ir teritorijos

 

13.1.

Bažnyčios, katedros, arkikatedros

1 vieta 15 m2 bažnyčios salės ploto

13.2.

Kapinės

1 vieta 200 kapaviečių, bet ne mažiau kaip 10 vietų

14.

Gamybos ir pramonės paskirties pastatai

1 vieta 60 m2 darbo patalpų ploto

15.

Sandėliavimo paskirties pastatai

1 vieta 100 m2 sandėlių ploto

*Naujai įrengiamose stovėjimo aikštelėse numatyti įkrovimo įrangą elektromobiliams.

**Savivaldybių tarybos savo sprendimais atskiroms miestų ar miestelių dalims (kvartalams, gatvėms, zonoms ar kita) gali nustatyti didesnį privalomą stovėjimo vietų skaičių, jei tai neprieštarauja galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams.

2. Pakeičiu 124 punktą ir jį išdėstau taip:

124. Atstumai nuo požeminių, pusiau požeminių ir pirmuosiuose aukštuose įrengtų uždaro tipo garažų sienų nereglamentuojami, tačiau turi būti išlaikyti atstumai nuo įvažiavimo ir išvažiavimo vartų ir ventiliacijos šachtų iki greta esančių gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų langų – ne mažiau kaip 15 m.“

3. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                              Kęstutis Trečiokas