Pasvalio rajono savivaldybės taryba

 

Sprendimas

Dėl KELEIVIŲ VEŽIMO REGULIARIAIS REISAIS VIETINIO SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS TARIFŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO

 

2020 m. gruodžio 23 d. Nr. T1-253

Pasvalys

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 16 straipsnio 2 dalimi, atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio autobusų parkas“ 2020 m. spalio 16 d. raštą Nr. SD-178 „Dėl 2018-06-26 Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T1-147 pakeitimo ir miesto maršrutų tarifo dydžio nustatymo“ ir į 2020 m. lapkričio 5 d. raštą Nr. SD-183 „Dėl reguliaraus vietinio susisiekimo maršrutų tarifų nustatymo“, Pasvalio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Nustatyti keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (priemiestinio ir miesto) susisiekimo maršrutais tarifų dydžius:

1.1. keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutais tarifą už vieną keleivio kilometrą (be PVM):

1.1.1. 0,11 Eur, važiuojant iki 15 kilometrų;

1.1.2. iki 0,106 Eur, važiuojant daugiau nei 15 kilometrų;

1.1.3. mažiausią vienkartinio bilieto kainą – 0,46 Eur.

1.2. keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais „Stotis–Poliklinika“ ir „Stotis–Naujosios kapinės“ vieno keleivio vienkartinio važiavimo bilieto kainą – 0,60 Eur (su PVM).

2. Keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais „Stotis–Poliklinika“ ir „Stotis–Naujosios kapinės“ vienkartinio važiavimo bilieto kainai taikyti 100 proc. nuolaidą.

3. Mėnesinių bilietų kainai taikyti 20 proc. nuolaidą.

4. Nustatyti, kad keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutuose bilieto kaina apvalinama 0,10 Eur tikslumu.

5. Leisti automagistralės „Via Baltica“ atkarpoje „Pasvalys–Pumpėnai–Pasvalys“ taikyti ne didesnę nei kitų keleivių vežėjų 1 keleivio nuvažiuoto kilometro tarifą.

6. Pripažinti netekusiu galios  Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 22 d. sprendimą Nr. T1-188 „Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų dydžių nustatymo“ (su visais aktualiais pakeitimais).

7. Sprendimas įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

Sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                 Gintautas Gegužinskas