Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. VASARIO 26 D. NUTARIMO NR. 152 „DĖL VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PASKELBIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. spalio 27 d. Nr. 875

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė  nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimą Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ ir papildyti jį 3.2.1.4 papunkčiu:

3.2.1.4. 2021 m. lapkričio 3–9 d. neformalusis vaikų švietimas (išskyrus ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą) vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas;“.

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                               Ingrida Šimonytė

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                         Agnė Bilotaitė