LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJA

 

 

 

Nr. 5-378/2015

 

 

 

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija reiškia pagarbą Baltarusijos Respublikos užsienio reikalų ministerijai ir, atsakydama į 2015 m. birželio 3 d. notą Nr. 14-36/12543, turi garbės pranešti, kad Lietuva, su nedideliais pakeitimais, sutinka su Baltarusijos pasiūlymu įtraukti į 1995 m. liepos 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Baltarusijos Respublikos Vyriausybės susitarimą dėl valstybinės sienos perėjimo punktų (toliau – Susitarimas) pakeitimus, kuriais nustatomas pirmenybinis automobilių kelių sienos perėjimo punkto Šumskas–Aluošia (Loša) statuso pakeitimas į tarptautinį.

 

Lietuva siūlo tokią Susitarimo 1 straipsnio 1 dalies 1.1 ir 1.2 punktų redakciją:

 

„1. Susitariančiosios Šalys susitarė nustatyti šiuos tarptautinius valstybės sienos perėjimo punktus tarp Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos:

 

1.1. geležinkelių:

 

a) Kena (Lietuvos Respublika) – Gudagojis (Baltarusijos Respublika);

 

b) Stasylos (Lietuvos Respublika) – Benekainys (Baltarusijos Respublika);

 

1.2. automobilių kelių:

 

a) Lavoriškės (Lietuvos Respublika) – Kotlovka (Baltarusijos Respublika);

 

b) Medininkai (Lietuvos Respublika) – Kamenyj Log (Baltarusijos Respublika);

 

c) Šalčininkai (Lietuvos Respublika) – Benekainys (Baltarusijos Respublika);

 

d) Raigardas (Lietuvos Respublika) – Pervalkas (Pryvalka) (Baltarusijos Respublika);

 

e) Šumskas (Lietuvos Respublika) – Aluošia (Loša) (Baltarusijos Respublika).

 

Per valstybės sienos perėjimo punktus, nurodytus šios dalies 1.1 punkte ir 1.2 punkto a–d papunkčiuose, bus leidžiama vykti asmenims, neatsižvelgiant į jų pilietybę, transporto priemonėms, taip pat vežti bet kurios valstybės prekes.

 

Per valstybės sienos perėjimo punktą, nurodytą šios dalies 1.2 punkto e papunktyje, bus leidžiama vykti asmenims, neatsižvelgiant į jų pilietybę, lengviesiems automobiliams, kurie skirti keleiviams vežti ir kurių didžiausia leidžiama bendroji masė neviršija 3 500 kilogramų ir kuriuose, be vairuotojo sėdynės, yra ne daugiau kaip aštuonios sėdimosios vietos, neatsižvelgiant į jų valstybę, taip pat pervežti asmeniniams poreikiams skirtas prekes, nustatytas Susitariančiųjų Šalių valstybių teritorijose galiojančiuose teisės aktuose.

 


Lietuva taip pat siūlo įterpti į Susitarimo teksto 1 straipsnį tokią pastraipą:

 

„Susitarimo 1 straipsnio 1.2 dalies e papunktis išbraukiamas. Papunkčiai f, g, h, i atitinkamai laikomi papunkčiais e, f, g, h.“

 

Jei šioje notoje išdėstyti pasiūlymai bus Baltarusijai priimtini, atsakomoji Baltarusijos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nota sudarys Susitarimą dėl 1995 m. liepos 18 d. Minske pasirašyto Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Baltarusijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl valstybinės sienos perėjimo punktų pakeitimo, kuris įsigalios praėjus 30 dienų nuo tada, kai diplomatiniais kanalais bus gautas paskutinis rašytinis pranešimas apie tai, kad Susitariančiosios Šalys užbaigė jam įsigalioti būtinas vidaus procedūras.

 

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija naudodamasi šia proga dar kartą reiškia savo didžią pagarbą Baltarusijos Respublikos užsienio reikalų ministerijai.

 

 

 

2015 m. birželio 18 d., Vilnius

 

 

 

 

 


BALTARUSIJOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJA

 

 

 

Nr. 14-36/5891

 

 

 

Baltarusijos Respublikos užsienio reikalų ministerija reiškia pagarbą Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai ir turi garbės patvirtinti gavusi Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos 2015 m. birželio 18 d. tokio turinio notą Nr. 5-378/2015:

 

„Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija reiškia pagarbą Baltarusijos Respublikos užsienio reikalų ministerijai ir, atsakydama į 2015 m. birželio 3 d. notą Nr. 14-36/12543, turi garbės pranešti, kad Lietuva, su nedideliais pakeitimais, sutinka su Baltarusijos pasiūlymu įtraukti į 1995 m. liepos 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Baltarusijos Respublikos Vyriausybės susitarimą dėl valstybinės sienos perėjimo punktų (toliau – Susitarimas) pakeitimus, kuriais nustatomas pirmenybinis automobilių kelių sienos perėjimo punkto Šumskas–Aluošia (Loša) statuso pakeitimas į tarptautinį.

 

Lietuva siūlo tokią Susitarimo 1 straipsnio 1 dalies 1.1 ir 1.2 punktų redakciją:

 

„1. Susitariančiosios Šalys susitarė nustatyti šiuos tarptautinius valstybės sienos perėjimo punktus tarp Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos:

 

1.1. geležinkelių:

 

a) Kena (Lietuvos Respublika) – Gudagojis (Baltarusijos Respublika);

 

b) Stasylos (Lietuvos Respublika) – Benekainys (Baltarusijos Respublika);

 

1.2. automobilių kelių:

 

a) Lavoriškės (Lietuvos Respublika) – Kotlovka (Baltarusijos Respublika);

 

b) Medininkai (Lietuvos Respublika) – Kamenyj Log (Baltarusijos Respublika);

 

c) Šalčininkai (Lietuvos Respublika) – Benekainys (Baltarusijos Respublika);

 

d) Raigardas (Lietuvos Respublika) – Pervalkas (Pryvalka) (Baltarusijos Respublika);

 

e) Šumskas (Lietuvos Respublika) – Aluošia (Loša) (Baltarusijos Respublika).

 

Per valstybės sienos perėjimo punktus, nurodytus šios dalies 1.1 punkte ir 1.2 punkto a–d papunkčiuose, bus leidžiama vykti asmenims, neatsižvelgiant į jų pilietybę, transporto priemonėms, taip pat vežti bet kurios valstybės prekes.

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai

 

Vilnius

 

Per valstybės sienos perėjimo punktą, nurodytą šios dalies 1.2 punkto e papunktyje, bus leidžiama vykti asmenims, neatsižvelgiant į jų pilietybę, lengviesiems automobiliams, kurie skirti keleiviams vežti ir kurių didžiausia leidžiama bendroji masė neviršija 3 500 kilogramų ir kuriuose, be vairuotojo sėdynės, yra ne daugiau kaip aštuonios sėdimosios vietos, neatsižvelgiant į jų valstybę, taip pat pervežti asmeniniams poreikiams skirtas prekes, nustatytas Susitariančiųjų Šalių valstybių teritorijose galiojančiuose teisės aktuose.

 

 

 

Lietuva taip pat siūlo įterpti į Susitarimo teksto 1 straipsnį tokią pastraipą:

 

„Susitarimo 1 straipsnio 1.2 dalies e papunktis išbraukiamas. Papunkčiai f, g, h, i atitinkamai laikomi papunkčiais e, f, g, h.“

 

Jei šioje notoje išdėstyti pasiūlymai bus Baltarusijai priimtini, atsakomoji Baltarusijos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nota sudarys Susitarimą dėl 1995 m. liepos 18 d. Minske pasirašyto Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Baltarusijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl valstybinės sienos perėjimo punktų pakeitimo, kuris įsigalios praėjus 30 dienų nuo tada, kai diplomatiniais kanalais bus gautas paskutinis rašytinis pranešimas apie tai, kad Susitariančiosios Šalys užbaigė jam įsigalioti būtinas vidaus procedūras.

 

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija naudodamasi šia proga dar kartą reiškia savo didžią pagarbą Baltarusijos Respublikos užsienio reikalų ministerijai.“

 

 

 

Baltarusijos Respublikos užsienio reikalų ministerija turi garbės patvirtinti sutinkanti su pirmiau išdėstytos Notos turiniu, kad ši nota ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nota sudarytų Susitarimą dėl 1995 m. liepos 18 d. Minske pasirašyto Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Baltarusijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl valstybinės sienos perėjimo punktų pakeitimo, kuris įsigalios praėjus 30 dienų nuo tada, kai diplomatiniais kanalais bus gautas paskutinis rašytinis pranešimas apie tai, kad Susitariančiosios Šalys užbaigė jam įsigalioti būtinas vidaus procedūras.

 

Baltarusijos Respublikos užsienio reikalų ministerija būtų dėkinga, jei Lietuva patvirtintų šios notos gavimą.

 

Baltarusijos Respublikos užsienio reikalų ministerija naudodamasi šia proga dar kartą reiškia savo didžią pagarbą Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai.

 

 

 

2016 m. kovo 21 d., Minskas