Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. LAPKRIČIO 4 D. NUTARIMO NR. 1226 „DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. balandžio 7 d. Nr. 216

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimą Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“:

1.1. Pakeisti 2.1.1.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.1.1.1. Nutraukiamas vykimas per šiuos sienos perėjimo punktus:

2.1.1.1.1. Ramoniškiai–Pograničnyj;

2.1.1.1.2. Nida–Morskoje;

2.1.1.1.3. Adutiškis–Moldevičiai;

2.1.1.1.4. Krakūnai–Geranainys;

2.1.1.1.5. Eišiškės–Dotiškės;

2.1.1.1.6. Rakai–Petiulevcai;

2.1.1.1.7. Norviliškės–Pickūnai;

2.1.1.1.8. Latežeris–Pariečė;

2.1.1.1.9. Švendubrė–Privalka;

2.1.1.1.10. Nida–Rybačij;

2.1.1.1.11. Jurbarkas–Sovetskas;

2.1.1.1.12. Rusnė–Sovetskas.“

1.2. Pakeisti 2.1.1.2.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.1.1.2.1. automobilių kelių:

2.1.1.2.1.1. Medininkai–Kamenyj Log;

2.1.1.2.1.2. Šalčininkai–Benekainys;

2.1.1.2.1.3. Raigardas–Privalka;

2.1.1.2.1.4. Kybartai–Černyševskoje;

2.1.1.2.1.5. Panemunė–Sovetsk;

2.1.1.2.1.6. Lavoriškės–Kotlovka;

2.1.1.2.1.7. Tverečius–Vidžiai;

2.1.1.2.1.8. Papelekis–Lentupis (tik transporto priemonėms, vežančioms didžiagabaričius ir sunkiasvorius krovinius, turinčioms teisės aktų nustatyta tvarka išduotą leidimą);

2.1.1.2.1.9. Šumskas–Loša;“.

1.3. Papildyti 2.1.2.13.4 papunkčiu:

2.1.2.13.4. užsieniečiams, vykstantiems 2.1.2.13.3 papunktyje nurodytais tranzitiniais traukiniais, be teisės išlipti ir įlipti Lietuvos Respublikos teritorijoje;“.

1.4. Papildyti 2.1.2.141 papunkčiu:

2.1.2.141. užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvos Respublikoje veikiančias kompetentingos institucijos patvirtintas mokymo organizacijas ar organizacijas, naudojančias imituojamo skrydžio treniruoklius, dalyvauti aviacijos specialistams skirtuose mokymuose, turint šių organizacijų kvietimą;“.

1.5. Pakeisti 2.1.31.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.1.31.1. ekipažų ir įgulų nariams, kurie vykdo keleivių vežimus tarptautinio susisiekimo maršrutais visų rūšių transporto priemonėmis, jei jų buvimo Lietuvos Respublikos teritorijoje laikas yra trumpesnis nei 72 val.;“.

1.6. Pakeisti 2.1.31.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.1.31.3. asmenims, turintiems asmens sveikatos priežiūros įstaigos dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kai diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, ir nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 180 dienų iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką, arba asmenims, turintiems asmens sveikatos priežiūros įstaigos dokumentą, konkrečios šalies skiepijimų sertifikatą arba tarptautinį skiepijimų sertifikatą, nurodantį, kad asmens skiepijimas Sąjungos vaistinių preparatų registre įregistruota COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina pagal skiepijimo schemą yra baigtas (šiame papunktyje nurodyti dokumentai turi būti parengti viena iš oficialių Europos Sąjungos kalbų);“.

1.7. Papildyti 2.1.31.6 papunkčiu:

2.1.31.6. asmenims, nurodytiems šio nutarimo 2.1.2.16 papunktyje (COVID-19 tyrimą atlieka atvykę į Lietuvos Respubliką).“

1.8. Pripažinti netekusiu galios 2.1.7 papunktį.

1.9. Pripažinti netekusiu galios 2.1.8.3 papunktį.

1.10. Pripažinti netekusiu galios 2.2.32 papunktį.

1.11. Pripažinti netekusiu galios 2.2.5 papunktį.

1.12. Pakeisti 2.2.6.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.2.6.3. sporto, laisvalaikio ir pramogų paslaugas atvirose erdvėse, vienu metu teikiamas ne daugiau kaip 10 asmenų, išskyrus dviejų šeimų ir (ar) dviejų namų ūkių narius, ir užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas;“.

1.13. Pakeisti 2.2.61.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.2.61.4. fiziškai aptarnaujami lankytojai bibliotekų ir valstybės archyvų skaityklose ne didesnėmis nei 2 asmenų grupėmis, išskyrus vienos šeimos ir (ar) vieno namų ūkio narius.“

1.14. Pakeisti 2.2.9.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.2.9.2. ugdymas mokyklose pagal pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo programas vykdomas nuotoliniu būdu, išskyrus specialiosiose mokyklose ir bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse ugdomus mokinius pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo, pradinio ir pagrindinio ugdymo individualizuotą, vidurinio ugdymo, socialinių įgūdžių ugdymo programas ir kai organizuojamos konsultacijos ne daugiau kaip 5 vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniams, taip pat egzaminus mokiniams, kurie baigia vidurinio ugdymo programą pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, kai egzamine vienoje patalpoje dalyvauja ne daugiau kaip 5 mokiniai, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas;“.

1.15. Pakeisti 2.2.9.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.2.9.3. neformalusis vaikų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas, išskyrus užsienio kalbos mokėjimo lygio vertinimo egzaminus (įskaitas) mokiniams, kai dalyvauja ne daugiau kaip 5 mokiniai, neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimus atvirose erdvėse, kai dalyvauja ne daugiau kaip 10 vaikų, bei neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimus uždarose erdvėse, esančiose šio nutarimo 21 punkte nurodytose savivaldybėse, kai dalyvauja ne daugiau kaip 5 vaikai ir užtikrinamas 20 m2 paslaugos teikimo plotas vienam vaikui arba dalyvauja ne daugiau kaip vienas vaikas, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas;“.

1.16. Pakeisti 2.2.9.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.2.9.4. neformalusis suaugusiųjų švietimas ir neformalusis profesinis mokymas vykdomi nuotoliniu būdu arba stabdomi, išskyrus aviacijos, jūrininkų bei statutinių profesinio mokymo įstaigų įvadinio mokymo kursų praktinius mokymus, transporto priemonių vairavimo praktinius mokymus, sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų praktinius mokymus, užsienio kalbos mokėjimo lygio vertinimo egzaminus (įskaitas) asmenims, stojantiems į užsienio aukštąsias mokyklas, ir valstybinės kalbos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminus, kai dalyvauja ne daugiau kaip 5  asmenys, bei neformaliojo suaugusiųjų švietimo užsiėmimus atvirose erdvėse, kai dalyvauja ne daugiau kaip 10 asmenų, bei neformaliojo suaugusiųjų švietimo užsiėmimus uždarose erdvėse, esančiose šio nutarimo 21 punkte nurodytose savivaldybėse, kai dalyvauja ne daugiau kaip 5 asmenys ir užtikrinamas 20 m2 paslaugos teikimo plotas vienam asmeniui arba dalyvauja ne daugiau kaip vienas asmuo, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas;“.

1.17. Pripažinti netekusiu galios 2.2.9.7 papunktį.

1.18. Pakeisti 21 punktą ir jį išdėstyti taip:

21. Akmenės rajono, Alytaus miesto, Alytaus rajono, Anykščių rajono, Birštono, Biržų rajono, Druskininkų, Elektrėnų, Ignalinos rajono, Jonavos rajono, Joniškio rajono, Jurbarko rajono, Kaišiadorių rajono, Kalvarijos, Kauno miesto, Kauno rajono, Kazlų Rūdos, Kelmės rajono, Kėdainių rajono, Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono, Kretingos rajono, Kupiškio rajono, Lazdijų rajono, Mažeikių rajono, Molėtų rajono, Neringos, Pagėgių, Pakruojo rajono, Palangos miesto, Pasvalio rajono, Plungės rajono, Prienų rajono, Radviliškio rajono, Raseinių rajono, Rietavo, Rokiškio rajono, Skuodo rajono, Šakių rajono, Šiaulių miesto, Šiaulių rajono, Šilalės rajono, Šilutės rajono, Tauragės rajono, Telšių rajono, Ukmergės rajono, Utenos rajono, Vilkaviškio rajono, Zarasų rajono savivaldybėse šiuo nutarimu gali būti nustatomos švelnesnės karantino režimo priemonės negu visoje šalyje.“

1.19. Pakeisti 6.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

6.1. ūkinės veiklos vykdytojo ūkinės veiklos vidutinė vieno mėnesio apyvarta, skaičiuojant nuo 2020 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. sausio 31 d., palyginti su 2019 m. ir / arba 2020 m. atitinkamo laikotarpio vidutine vieno mėnesio apyvarta, remiantis Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) pateiktose PVM deklaracijose deklaruotais, o neteikiantiems PVM deklaracijų, – pareiškėjo teikiamoje paraiškoje deklaruotais duomenimis, sumažėjo ne mažiau nei 30 procentų. Jeigu pagrindinė ūkinė veikla apribota po 2020 m. lapkričio 30  d., pajamų sumažėjimo, palyginti su 2019–2020  m. atitinkamu laikotarpiu, lyginamasis laikotarpis yra 2020 m. gruodžio 1 d. – 2021 m. sausio 31 d. Kai parama teikiama pagal 2020 m. kovo 20 d. Europos Komisijos komunikato „Laikinoji valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti reaguojant į dabartinį COVID-19 protrūkį, sistema“ su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2021 m. sausio 28 d. Europos Komisijos komunikatu, 3.12 skirsnį, ūkinės veiklos vykdytojo ūkinės veiklos vidutinė vieno mėnesio apyvarta, skaičiuojant nuo 2020 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. balandžio 30 d., palyginti su 2019 m. atitinkamo laikotarpio vidutine vieno mėnesio apyvarta, remiantis VMI pateiktose PVM deklaracijose deklaruotais, o neteikiantiems PVM deklaracijų, – pareiškėjo teikiamoje paraiškoje deklaruotais duomenimis, sumažėjo ne mažiau nei 30 procentų.

Tuo atveju, kai ūkinės veiklos vykdytojas, skaičiuojant nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki 2020 m. sausio 31 d., pajamų negavo, jam gali būti taikomos paramos priemonės pagal šio nutarimo 6.2  papunktį paramos priemonių aprašuose nustatyta tvarka ir sąlygomis;“.

2. Šis nutarimas, išskyrus 1.8–1.11, 1.17 ir 1.19 papunkčius, įsigalioja 2021 m. balandžio 12 d.

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                         Ingrida Šimonytė

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                          Arūnas Dulkys