Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2017 M. BIRŽELIO 21 D. NUTARIMO NR. 496 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. rugpjūčio 17 d. Nr. 857

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Sutrumpinto darbo laiko normų ir apmokėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, ir jį papildyti 4.8 papunkčiu:

4.8. karjeros specialistams, dirbantiems švietimo įstaigose.“

2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2022 m. rugsėjo 1 d.

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                        Ingrida Šimonytė

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                             Monika Navickienė