Herbas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

DEKRETAS

Dėl VALSTYBĖS APDOVANOJIMŲ TARYBOS NARIŲ SKYRIMO

 

2019 m. balandžio 4 d. Nr. 1K-1608

Vilnius

 

1 straipsnis.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos 77 straipsniu, Lietuvos Respublikos valstybės apdovanojimų įstatymo 9 straipsnio 2 dalimi:

s k i r i u Valstybės apdovanojimų tarybos nariais trejiems metams šiuos asmenis – Lietuvos valstybės ordinų kavalierius:

Teresę Birutę BURAUSKAITĘ;

Dainių PŪRĄ;

Ainę RAMONAITĘ.

 

Respublikos Prezidentė                                                                          Dalia Grybauskaitė