LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS TARNYBOS ĮSTATYMO 3 PRIEDO PAKEITIMO IR KAI KURIŲ SU JUO SUSIJUSIŲ ĮSTATYMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS ĮSTATYMO NR. XII-681 2 IR 3 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2016 m. birželio 28 d. Nr. XII-2497

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 2 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 3 priedo 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„6.

Seimo Pirmininko pavaduotojo patarėjas,
opozicijos lyderio patarėjas,
Vyriausybės įgaliotinio pavaduotojas

departamento direktoriaus pavaduotojas, valdybos direktoriaus pavaduotojas, komisijos ar tarybos sekretoriato vadovas, Seimo posėdžių sekretoriato vedėjas,
skyriaus vedėjas (taikoma struktūriniam padaliniui, nesančiam kitame struktūrinia-me padalinyje), biuro vedėjas (Seimo kanceliarijo-je),
vyresnysis patarėjas,
Seimo nuolatinis atstovas Europos Sąjungoje, gynybos patarėjo
pavaduotojas,
teismo skyriaus pirmininko patarėjas, seniūnas (biudžetinės įstaigos vadovas)

ministras patarėjas,

departamento direktoriaus pavaduotojas,

skyriaus vedėjas (taikoma struktūriniam padaliniui, nesančiam kitame struktūrinia-me padalinyje)

departamento viršininko pavaduotojas,

valdybos viršininko pavaduotojas,

skyriaus viršininkas

(taikoma struktūriniam padaliniui, nesančiam kitame struktūriniame padalinyje),

biuro viršininkas (taikoma struktūriniam padaliniui, nesančiam kitame struktūriniame padalinyje),

posto viršininkas

A 15–17

A 14–16

A 13–15

A 12–14

A 11–13“

 

 

2. Pakeisti 2 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 3 priedo 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„7.

Respublikos Prezidento atstovas spaudai,
Seimo Pirmininko atstovas spaudai,
Ministro Pirmininko atstovas spaudai,
savivaldybės tarybos sekretorius

skyriaus vedėjas (taikoma struktūriniam padaliniui, esančiam kitame struktūrinia-me padalinyje),
skyriaus vedėjo pavaduotojas (taikoma struktūriniam padaliniui, nesančiam kitame struktūrinia-me padalinyje), Seimo nuolatinio atstovo Europos Sąjungoje pavaduotojas,
patarėjas,
seniūnas (savivaldybės administracijos filialo vadovas), seniūno pavaduotojas (biudžetinės įstaigos vadovo pavaduotojas), teismo pirmininko padėjėjas,
teisėjo padėjėjas,
vyriausiojo prokuroro padėjėjas

patarėjas,
departamento patarėjas,

skyriaus vedėjas (taikoma struktūriniam padaliniui, esančiam kitame struktūrinia-me padalinyje),

skyriaus vedėjo pavaduotojas (taikoma struktūriniam padaliniui, nesančiam kitame struktūrinia-me padalinyje)

 

skyriaus viršininkas (taikoma struktūriniam padaliniui, esančiam kitame struktūriniame padalinyje),

tarnybos viršininkas,

centro viršininkas,

skyriaus viršininko pavaduotojas (taikoma struktūriniam padaliniui, nesančiam kitame struktūriniame padalinyje),

biuro viršininko pavaduotojas (taikoma struktūriniam padaliniui, nesančiam kitame struktūriniame padalinyje),

posto viršininko pavaduotojas

A 14–16

A 13–15

A 12–14

A 11–13

A 10–12“

 

3. Pakeisti 2 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 3 priedo 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

„8.

 

seniūnas (savivaldybės administracijos filialo vadovas)

 

 

 

 

B 11–13

B 10–12“

 

 

4. Pakeisti 2 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 3 priedo 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

„9.

Respublikos Prezidento patarėjo pavaduotojas,
Respublikos Prezidento konsultantas,
Seimo Pirmininko padėjėjas,
ministro atstovas spaudai

poskyrio vedėjas,
skyriaus vedėjo pavaduotojas (taikoma struktūriniam padaliniui, esančiam kitame struktūriniame padalinyje),
specialusis atašė,
seniūno pavaduotojas (savivaldybės administracijos filialo vadovo pavaduotojas),
vyriausiasis valstybinis auditorius,

teismo konsultantas

konsulas,
pirmasis sekretorius,
skyriaus patarėjas,

skyriaus vedėjo pavaduotojas (taikoma struktūriniam padaliniui, esančiam kitame struktūriniame padalinyje)

poskyrio viršininkas,

posto pamainos viršininkas,

kuopos vadas,

skyriaus viršininko pavaduotojas (taikoma struktūriniam padaliniui, esančiam kitame struktūriniame padalinyje),

tarnybos viršininko pavaduotojas,

centro viršininko pavaduotojas,

specialios paskirties būrio vado pavaduotojas,

specialusis atašė,

vyriausiasis tyrėjas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 13–15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 12–14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 11–13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 10–12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 9–11“

 

 

2 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 3 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 3 priedo 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

„6.

Seimo Pirmininko pavaduotojo patarėjas,
opozicijos lyderio patarėjas,
Vyriausybės įgaliotinio pavaduotojas

departamento direktoriaus pavaduotojas, valdybos direktoriaus pavaduotojas,
komisijos ar tarybos sekretoriato vadovas, Seimo posėdžių sekretoriato vedėjas,
skyriaus vedėjas (taikoma struktūriniam padaliniui, nesančiam kitame struktūriniame padalinyje), biuro vedėjas (Seimo kanceliarijoje),
vyresnysis patarėjas,
Seimo nuolatinis atstovas Europos Sąjungoje, gynybos patarėjo
pavaduotojas,
teismo skyriaus pirmininko patarėjas, seniūnas (biudžetinės įstaigos vadovas)

ministras patarėjas,

departamento direktoriaus pavaduotojas,

skyriaus vedėjas (taikoma struktūriniam padaliniui, nesančiam kitame struktūriniame padalinyje)

departamento viršininko pavaduotojas,

valdybos viršininko pavaduotojas,

skyriaus viršininkas

(taikoma struktūriniam padaliniui, nesančiam kitame struktūriniame padalinyje),

biuro viršininkas (taikoma struktūriniam padaliniui, nesančiam kitame struktūriniame padalinyje),

posto viršininkas

A 16–17

A 15–16

A 14–15

A 13–14

A 12–13“

 

2. Pakeisti 3 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 3 priedo 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

„7.

Respublikos Prezidento atstovas spaudai,
Seimo Pirmininko atstovas spaudai,
Ministro Pirmininko atstovas spaudai,
savivaldybės tarybos sekretorius

skyriaus vedėjas (taikoma struktūriniam padaliniui, esančiam kitame struktūriniame padalinyje),
skyriaus vedėjo pavaduotojas (taikoma struktūriniam padaliniui, nesančiam kitame struktūriniame padalinyje), Seimo nuolatinio atstovo Europos Sąjungoje pavaduotojas,
patarėjas,
seniūnas (savivaldybės administracijos filialo vadovas), seniūno pavaduotojas (biudžetinės įstaigos vadovo pavaduotojas), teismo pirmininko padėjėjas,
teisėjo padėjėjas,
vyriausiojo prokuroro padėjėjas

patarėjas,
departamento patarėjas,

skyriaus vedėjas (taikoma struktūriniam padaliniui, esančiam kitame struktūriniame padalinyje),

skyriaus vedėjo pavaduotojas (taikoma struktūriniam padaliniui, nesančiam kitame struktūriniame padalinyje)

 

skyriaus viršininkas (taikoma struktūriniam padaliniui, esančiam kitame struktūriniame padalinyje),

tarnybos viršininkas,

centro viršininkas,

skyriaus viršininko pavaduotojas (taikoma struktūriniam padaliniui, nesančiam kitame struktūriniame padalinyje),

biuro viršininko pavaduotojas (taikoma struktūriniam padaliniui, nesančiam kitame struktūriniame padalinyje),

posto viršininko pavaduotojas

A 15–16

A 14–15

A 13–14

A 12–13

A 11–12“

 

3. Pakeisti 3 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 3 priedo 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

„8.

 

seniūnas (savivaldybės administracijos filialo vadovas)

 

 

 

 

B 12–13

B 11–12“

 

 

4. Pakeisti 3 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 3 priedo 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

„9.

Respublikos Prezidento patarėjo pavaduotojas,
Respublikos Prezidento konsultantas,
Seimo Pirmininko padėjėjas,
ministro atstovas spaudai

poskyrio vedėjas,
skyriaus vedėjo pavaduotojas (taikoma struktūriniam padaliniui, esančiam kitame struktūriniame padalinyje),
specialusis atašė,
seniūno pavaduotojas (savivaldybės administracijos filialo vadovo pavaduotojas),
vyriausiasis valstybinis auditorius,

teismo konsultantas

konsulas,
pirmasis sekretorius,
skyriaus patarėjas,

skyriaus vedėjo pavaduotojas (taikoma struktūriniam padaliniui, esančiam kitame struktūriniame padalinyje)

poskyrio viršininkas,

posto pamainos viršininkas,

kuopos vadas,

skyriaus viršininko pavaduotojas (taikoma struktūriniam padaliniui, esančiam kitame struktūriniame padalinyje),

tarnybos viršininko pavaduotojas,

centro viršininko pavaduotojas,

specialios paskirties būrio vado pavaduotojas,

specialusis atašė,

vyriausiasis tyrėjas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 14–15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 13–14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 12–13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 11–12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 10–11“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė