Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL NACIONALINĖS PRAMONĖS KONKURENCINGUMO KOMISIJOS „PRAMONĖ 4.0“ SUDARYMO

 

2017 m. gegužės 10 d.Nr. 344

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 22 straipsnio 15 punktu ir 27 straipsnio 1, 4 ir 5 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Sudaryti šią Nacionalinę pramonės konkurencingumo komisiją „Pramonė 4.0“ (toliau – Komisija):

ūkio ministras (Komisijos pirmininkas);

Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovas (Komisijos pirmininko pavaduotojas);

švietimo ir mokslo viceministras;

socialinės apsaugos ir darbo viceministras;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos atstovas;

Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos „Linpra“ atstovas;

Lietuvos robotikos asociacijos atstovas;

asociacijos „INFOBALT“ atstovas;

viešosios įstaigos LIETUVOS INOVACIJŲ CENTRO atstovas;

Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro atstovas.

2. Nustatyti Komisijai šias užduotis:

2.1. užtikrinti Lietuvos Respublikos dalyvavimą pasaulinės ketvirtosios pramonės revoliucijos procesuose – koordinuoti ir kontroliuoti nacionalinės pramonės skaitmeninimo iniciatyvos „Pramonė 4.0“ įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje;

2.2. teikti pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo“, 4.1.8 papunktyje nurodyto darbo atlikimo ir koordinavimo;

2.3. teikti pasiūlymus dėl nacionalinės pramonės skaitmeninimo iniciatyvos „Pramonė 4.0“ įgyvendinimo;

2.4. skatinti švietimo ir perkvalifikavimo sistemų pertvarką atsižvelgiant į pramonės sektoriaus skaitmeninimo poreikius;

2.5. teikti pasiūlymus dėl mokslo ir studijų institucijų ir pramonės įmonių bendros veiklos inicijavimo ir atitinkamų iniciatyvų įgyvendinimo koordinavimo;

2.6. rengti kasmetines pramonės skaitmeninimo konferencijas;

2.7. svarstyti Nacionalinės pramonės konkurencingumo komisijos „Pramonė 4.0“ koordinacinės grupės (toliau – Koordinacinė grupė) ir teminių darbo grupių parengtus pasiūlymus ir koordinuoti Koordinacinės grupės ir teminių darbo grupių veiklą, skirtą įgyvendinti Komisijos, o teminių darbo grupių – ir Koordinacinės grupės joms pavestas užduotis;

2.8. teikti ministerijoms, kitoms suinteresuotoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, taip pat asociacijoms pasiūlymus dėl Komisijai pavestų užduočių įgyvendinimo;

2.9. bent kartą per metus teikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei ataskaitą ar informaciją apie Komisijai pavestų užduočių įgyvendinimą.

3. Pavesti:

3.1. Ministrui Pirmininkui, gavus ūkio ministro pasiūlymus, – patvirtinti personalinę Komisijos sudėtį;

3.2. ūkio ministrui – sudaryti Koordinacinę grupę ir temines darbo grupes standartų ir teisinio reguliavimo, inovacijų ekosistemos, kibernetinės saugos, švietimo ir socialinių reikalų klausimams spręsti.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                 Mindaugas Sinkevičius