VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FiNANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 m. gruodžio 7 d. ĮSAKYMO NR. VA-186 „Dėl MOKESČIŲ MOKĖTOJO permokos (skirtumo) AR NEPAGRĮSTAI IŠIEŠKOTŲ SUMŲ grąžinimo (ĮSKAITYMO)“ PAKEITIMO

 

2019 m. gegužės 22 d. Nr. VA-44

Vilnius

 

 

Pakeičiu Pranešimo apie gyventojų pajamų mokesčio grąžinimą pagal Pajamų mokesčio deklaraciją FR0784 formą, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. VA-186 „Dėl  Mokesčių mokėtojo permokos (skirtumo) ar nepagrįstai išieškotų sumų grąžinimo (įskaitymo)“, ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Viršininkė                                                                                                                     Edita Janušienė