LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO–

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. KOVO 16 D. SPRENDIMO NR. V-399 „DĖL KARANTINO REŽIMO PRIEMONIŲ NUSTATYMO ORGANIZUOJANT IR VYKDANT KELEIVIŲ VEŽIMĄ“ PAKEITIMO

 

2020 m. gegužės 27 d. Nr. V-1309

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro–valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimą Nr. V-399 „Dėl karantino režimo priemonių nustatymo organizuojant ir vykdant keleivių vežimą“ ir 1 punktą išdėstau taip:

1. Nustatyti karantino režimo priemones organizuojant ir vykdant keleivių vežimą autobusais, troleibusais ir maršrutiniais taksi reguliariais, specialiais ir užsakomaisiais reisais vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo, tolimojo ir tarptautinio susisiekimo maršrutais, keleiviniais traukiniais vietiniais maršrutais, tarptautiniais keleiviniais keltais, keleivių perkėlimo keltais per Kuršių marias (per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją) į (iš) Kuršių neriją, (toliau – keltas) (toliau kartu – transporto priemonės) ir keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais bei lengvaisiais automobiliais taksi:

1.1. Autobusų, troleibusų, keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais bei lengvaisiais automobiliais taksi vairuotojai turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (kaukes, respiratorius ar kitas priemones) arba būti atitverti nuo keleivių.

1.2. Transporto priemonėse draudžiama vežti stovinčius keleivius, išskyrus keltuose ir vietinio (miesto) susisiekimo maršrutuose. Keltuose ir vietinio (miesto) susisiekimo maršrutuose tarp stovinčių keleivių būtina išlaikyti saugų atstumą (ne mažiau kaip 1 metras).

1.3. Privaloma kiekvienoje transporto priemonėje įrengti keleiviams gerai matomoje ir naudoti patogioje vietoje dezinfekavimo priemones. Transporto priemonėse privalo būti aiškiai matoma informacija apie prevencines COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) priemones.

1.4. Po kiekvieno autobuso reguliaraus reiso vežant keleivius tarptautinio, tolimojo ir vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutais, taip pat keleiviniu traukiniu vežant keleivius vietiniais maršrutais, keleivius perkėlus keltu privaloma autobusą ir keleivinį traukinį, keltą dezinfekuoti.

1.5. Po kiekvieno autobuso reguliaraus reiso vežant keleivius vietinio susisiekimo maršrutais ir keleivius perkėlus keltu per Kuršių marias (per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją) į (iš) Kuršių neriją, privaloma autobusą ir keltą išvėdinti ir dezinfekuoti ranktūrius, rankenas ir kitus dažniausiai liečiamus paviršius (turėklus, daiktadėžes, vežimėlių rankenas ir pan.), pradinėje ir galinėje stotelėje. Po paskutinio reiso turi būti atlikta dezinfekcija.

1.6. Keleivių vežimo už atlygį lengvajame automobilyje ir lengvajame automobilyje taksi po kiekvieno keleivio vežimo privaloma lengvąjį automobilį išvėdinti ir dezinfekuoti rankenas ir kitus, dažniausiai liečiamus paviršius. Lengvajame automobilyje privalo būti aiškiai matoma informacija apie prevencines COVID-19 (koronavirusinės infekcijos)  priemones.

1.7. Autobusų ir traukinių stotyse, oro uostų ir jūrų uosto keleivių terminaluose asmenų  aptarnavimas ribojamas. Patekimas į stočių ir terminalų patalpas turi būti leidžiamas tik keleiviams, stotyse ar terminaluose veikiančių įmonių ir institucijų darbuotojams, transporto priemonių ekipažams ir įguloms.  Keleiviams turi būti sudaryta galimybė pasiekti tik būtinąsias patalpas: sanitarines zonas (tualetus, patalpas, kuriose yra praustuvai ir pan.), bilietų įsigijimo vietas, informacijos teikimo vietas ir laukimo sales.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras – valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                               Aurelijus Veryga