Lietuvos Respublikos ENERGETIKOS ministras

 

įsakymas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2013 M. VASARIO 19 D. ĮSAKYMO NR. 1-33 „DĖL ENERGIJOS IŠ ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ GAMINTOJO PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO PATEIKIMO IR PANAUDOJIMO SĄLYGŲ IR TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2019 m. balandžio 26 d. Nr. 1-131

Vilnius

 

 

1. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. vasario 19 d. įsakymą Nr. 1-33 „Dėl Energijos iš atsinaujinančių išteklių gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimo pateikimo ir panaudojimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2019 m. gegužės 1 d.

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                  Žygimantas Vaičiūnas