Herbas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

DEKRETAS

Dėl KREIPIMOSI Į TEISĖJŲ TARYBĄ

 

2016 m. rugsėjo 27 d. Nr. 1K-764

Vilnius

 

1 straipsnis.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos 112 straipsnio ketvirtąja ir penktąja dalimis, Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 74 straipsnio 1 dalimi, 105 straipsnio 8 dalimi ir atsižvelgdama į Kauno apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 27 d. rašte Nr. (1.46)-E2-13187 „Dėl kandidatūros laikinai eiti Kėdainių rajono apylinkės teismo pirmininko pareigas“ nurodytas aplinkybes,

p r a š a u Teisėjų tarybą patarti dėl Mariaus BARTNINKO skyrimo laikinai eiti Kėdainių rajono apylinkės teismo pirmininko pareigas.

 

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                          Dalia Grybauskaitė