LOGOnespalv-maz2

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2004 m. SPALIO 5 d. ĮSAKYMO NR. 3d-544 „DĖL

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ INTERVENCINIŲ PIRKIMŲ IR SU JAIS SUSIJUSIŲ IŠLAIDŲ ADMINISTRAVIMO IR FINANSAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. sausio 21 d. Nr. 3D-28

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Žemės ūkio ir maisto produktų intervencinių pirkimų ir su jais susijusių išlaidų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. 3D-544 „Dėl Žemės ūkio ir maisto produktų intervencinių pirkimų ir su jais susijusių išlaidų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, ir  34 punktą išdėstau taip:

34. Plėtros agentūros administravimo išlaidas, susijusias su intervenciniu pirkimu ir kitomis intervencinėmis priemonėmis, bei papildomas išlaidas, susijusias su intervenciniu pirkimu, nustato Žemės ūkio ministerija.“

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                         Andrius Palionis