VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMU NR. T3-286 PATVIRTINTO NENAUDOJAMŲ, APLEISTŲ ARBA NEPRIŽIŪRIMŲ PATALPŲ IR STATINIŲ SĄRAŠO PAKEITIMO

 

2018 m. rugsėjo 26 d. Nr. T3-306

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 str. 21 p., 16 str. 2 d. 37 p. ir 18 str. 1 d. bei Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 str. 2 d., remdamasi Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T3-300 „Dėl patalpų ir statinių, kurie yra nenaudojami arba yra apleisti, arba neprižiūrimi, sąrašo sudarymo ir keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 p., šiuo sprendimu patvirtinto Patalpų ir statinių, kurie yra nenaudojami arba yra apleisti, arba neprižiūrimi, sąrašo sudarymo ir keitimo tvarkos aprašo 6 ir 10 p. bei atsižvelgdama į Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimą Nr. T3-158 „Dėl 2018 m. nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo“ ir į Nenaudojamų, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių sąrašo sudarymo komisijos posėdžio 2018 m. rugpjūčio 28 d. protokolą Nr. 5, Vilniaus rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pakeisti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T3-286 1 p. patvirtintą Nenaudojamų, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių sąrašą:

1.1. Išbraukti Nenaudojamų, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių sąrašo 17 punkte nurodytus statinius;

1.2. Pakeisti Nenaudojamų, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių sąrašo 2 stulpelį „Pastato (patalpų) savininkas“ stulpeliu „Pastato (patalpų) adresas“.

2. Išdėstyti Nenaudojamų, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių sąrašą nauja redakcija (pridedama).

3. Pavesti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui per 10 dienų nuo šio sprendimo priėmimo:

3.1. Informuoti patalpų ir statinių savininkus apie priimtą sprendimą jų valdomą turtą išbraukti iš Nenaudojamų, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių sąrašo;

3.2. Pateikti šiuo sprendimu patvirtintą patikslintą Nenaudojamų, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių sąrašą Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai.

4. Panaikinti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 30 d. sprendimą Nr. T3-286 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T3-89 patvirtinto nenaudojamų, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių sąrašo pakeitimo“.

5. Panaikinti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 22 d. sprendimą Nr. T3-369 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T3-286 patvirtinto nenaudojamų, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių sąrašo pakeitimo“.

6. Šį sprendimą teisės aktų nustatyta tvarka paskelbti Teisės aktų registre ir Savivaldybės tinklalapyje.

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                          Marija Rekst

 

PATVIRTINTA

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos

2018 m. rugsėjo 26 d

sprendimu Nr. T3-306

 

 

Nenaudojamų, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių sąrašas

 

 

Pastato (patalpų) adresas

Pastato (patalpų) paskirtis

Pastato (patalpų) registro numeris

Pastato (patalpų) būklė

1

2

3

4

5

 

Bezdonių seniūnija

1.

Arvydų k.

 

Pastatas – paukštynas

Paskirtis – kita (fermų)

unikalus numeris

Nenaudojamas, apleistas, neprižiūrimas

4195-5014-2025

 

Pastatas – paukštynas

Paskirtis – kita (fermų)

4195-5014-2036

Pastatas – paukštynas

Paskirtis – kita (fermų)

4195-5014-2047

2.

Arvydų k.

 

Pastatas – sandėlis

Paskirtis – sandėliavimo         

unikalus numeris

Nenaudojamas, apleistas, neprižiūrimas

4195-5016-1020

Buivydžių seniūnija

3.

Buivydžių I k.

Mokyklos g. 3

 

Pastatas – kontora

Paskirtis – administracinė

unikalus numeris

Nenaudojamas, apleistas, neprižiūrimas

4400-1029-9760

Dūkštų seniūnija

4.

Europos k.

 

Pastatas – mechaninės dirbtuvės

Paskirtis – gamybos, pramonės

unikalus numeris

Nenaudojamas, apleistas, neprižiūrimas

4199-6013-3012

5.

Bradeliškių k. 6

 

Pastatas – malūnas

Paskirtis – gamybos, pramonės

unikalus numeris

Nenaudojamas, apleistas, neprižiūrimas

4100-1034-1012

Juodšilių seniūnija

6.

Juodšilių k.

Mokyklos g. 5

 

Pastatas – parduotuvė

Paskirtis – prekybos

unikalus numeris

Nenaudojamas, apleistas, neprižiūrimas

4197-1022-3014

Kalvelių seniūnija

7.

Kalvelių k., Žvejų g. 12A

 

Pastatas – pirtis 

Paskirtis – paslaugų

unikalus numeris

Nenaudojamas, apleistas, neprižiūrimas

4199-4034-7012

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geibulių k.

Sūdninkų g. 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastatas – karvidė

Paskirtis – kita (fermų)

unikalus numeris

Nenaudojami, apleisti, neprižiūrimi

 

 

 

 

 

 

 

4100-2021-2019

 

Pastatas – daržovių saugykla

Paskirtis – sandėliavimo

4100-2021-2030

Pastatas – transformatorinė

Paskirtis – negyvenamoji

4100-2021-2040

 

Pastatas – svarstyklės

Paskirtis – negyvenamoji

4100-2021-2051

Pastatas – šieno saugykla

Paskirtis – sandėliavimo

4100-2021-2028

 

Kiti inžineriniai statiniai – kiemo statiniai (vandens bokštas siloso tranšėjos)

Paskirtis – kiti inžineriniai statiniai

4100-2021-2062

 

9.

Šumsko mstl.

 

Pastatas – kontora

Paskirtis – administracinė

unikalus numeris

Nenaudojamas, apleistas, neprižiūrimas

4400-0076-5720

10.

Šumsko mstl.

 

Pastatas – valgykla

Paskirtis – maitinimo

unikalus numeris

Nenaudojamas, apleistas, neprižiūrimas

4198-8009-6014

Lavoriškių seniūnija

11.

Kazimieriškių k. 1

 

Pastatas – veršidė

Paskirtis – kita (fermų)

unikalus numeris

Nenaudojami, apleisti, neprižiūrimi

4198-3025-3016

 

Pastatas – veršidė

Paskirtis – kita (fermų)

4198-3025-3027

12.

 

Fermos k., Karklų g. 5

 

Pastatas – kiaulidė

Paskirtis – kita (fermų)

unikalus numeris

Nenaudojami, apleisti, neprižiūrimi

4400-0756-6786

 

Pastatas – kiaulidė

Paskirtis – kita (fermų)

4400-0765-6742

 

Pastatas – veršidė

Paskirtis – kita (fermų)

4400-0806-9041

13.

Petruliškių k.

Džiaugsmo g. 11

 

Pastatas – šakniavaisių saugykla

Paskirtis – sandėliavimo

unikalus numeris

Nenaudojami, apleisti, neprižiūrimi

4400-0756-6686

Pastatas – veršidė

Paskirtis – kita (fermų)

4400-0765-6697

 

Pastatas – karvidė

Paskirtis – kita (fermų)

4400-0765-6731

 

14.

Petruliškių k.

Džiaugsmo g. 8

Pastatas – kluonas

Paskirtis – kita (ūkio)

unikalus numeris

Nenaudojamas, apleistas, neprižiūrimas

4400-0761-0151

Pastatas – garažas

Paskirtis – garažų

4100-0046-5050

 

Pastatas – sandėlis

Paskirtis – sandėliavimo

4100-0046-5061

Pastatas – sandėlis

Paskirtis – sandėliavimo

4100-0046-5072

Pastatas – stoginė

Paskirtis – pagalbinio ūkio

4100-0046-5083

Kiti inžineriniai statiniai – kiemo aikštelė

Paskirtis – kiti inžineriniai statiniai

4400-1667-8961

 

Kiti inžineriniai statiniai – kiemo statiniai (kolonėlės su skysto kuro talpomis)

Paskirtis – kiti inžineriniai statiniai

4100-0046-5094

 

Maišiagalos seniūnija

15.

Maišiagalos mstl.

 

Pastatas – paukštidė

Paskirtis – kita (fermų)

unikalus numeris

Nenaudojamas, apleistas, neprižiūrimas

4196-5029-3014

 

16.

 

 

 

Maišiagalos mstl.

Saugūniškių g. 17, 19 ir 19A

 

 

Pastatas – pašarų virtuvė

Paskirtis – kita (fermų)

unikalus numeris

 

Nenaudojami, apleisti, neprižiūrimi

 

4195-5012-9035

Pastatas – kiaulidė

Paskirtis – kita (fermų)

4195-5012-9046

 

Pastatas – kiaulidė

Paskirtis – kita (fermų)

4195-5012-9057

17.

 

Maišiagalos mstl. Saugūniškių g. 19A

 

Pastatas – kiaulidė

Paskirtis – kita (fermų)

unikalus numeris

Nenaudojami, apleisti, neprižiūrimi

4195-5012-9024

18.

 

Maišiagalos mstl.

Saugūniškių g. 19B

 

Pastatas – kiaulidė

Paskirtis – kita (fermų)

unikalus numeris

Nenaudojamas, apleistas, neprižiūrimas

4195-5012-9013

19.

Skrudėnų k.

 

Pastatas – galvijų komplekso korpusas

Paskirtis – kita (fermų)

unikalus numeris

Nenaudojamas, apleistas, neprižiūrimas

4400-0714-6190

Marijampolio seniūnija

20.

Teresiškių k.

Aitvarų 1-oji g. 13

 

Pastatas – sodo pastatas

Paskirtis – kita (sodų)

unikalus numeris

Nenaudojamas, apleistas, neprižiūrimas

4199-3062-5018

21.

Akmeniškių k., 

Apynių 1 – oji g. 10

 

Pastatas – sodo namas

Paskirtis – kita (sodų)

unikalus numeris

Apleistas, neprižiūrimas

4400-3142-0381

Medininkų seniūnija

22.

Medininkų k.

Šiaurinė g. 7

 

Pastatas – kiaulidė

Paskirtis – kita (fermų)

unikalus numeris

 

Nenaudojami, apleisti, neprižiūrimi

4400-1655-8362

 

Mickūnų seniūnija

23.

Galgių k., Galgių g. 3

 

Pastatas – gyvenamasis namas

Paskirtis – gyvenamoji (vieno buto pastatas)

unikalus numeris

Nenaudojamas, apleistas, neprižiūrimas

4198-4008-5013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kairėnų k.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastatas – karvidė

Paskirtis – kita (fermų)

unikalus numeris

Nenaudojami, apleisti, neprižiūrimi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4197-9015-1017

 

Pastatas – veršidė

Paskirtis – kita (fermų)

4197-9015-1028

Pastatas – arklidė

Paskirtis – kita (fermų)

4197-9015-1039

 

Pastatas – karvidė

Paskirtis – kita (fermų)

4197-9015-1048

Pastatas – karvidė

Paskirtis – kita (fermų)

4197-9015-1050

 

Pastatas – arklidė

Paskirtis – kita (fermų)

4197-9015-1060

Pastatas – gamybinis pastatas

Paskirtis – gamybos, pramonės

4197-9015-1071

 

Pastatas – sandėlis

Paskirtis – sandėliavimo

4197-9015-1082

Pastatas – sandėlis

Paskirtis – sandėliavimo

4197-9015-1093

 

Pastatas – ūkinis pastatas

Paskirtis – pagalbinio ūkio

4197-9015-1106

Pastatas – siurblinė

Paskirtis – pagalbinio ūkio

4197-9015-1117

 

Pastatas – svarstyklės

Paskirtis – pagalbinio ūkio

4197-9015-1128

Kiti statiniai (inžineriniai) – kiemo statiniai

Paskirtis – kiti statiniai

4197-9015-1139

Nemenčinės seniūnija

25.

Raudondvario k

A. Parčevskio g. 24

 

Pastatas – administracinis pastatas Paskirtis – administracinė

unikalus numeris

Nenaudojamas, apleistas, neprižiūrimas

4194-0324-4005

26.

Raudondvario k.

 

Pastatas – daržinė

Paskirtis – kita (ūkio)

unikalus numeris

Nenaudojami, apleisti, neprižiūrimi

4197-0030-0020

 

Pastatas – ferma

Paskirtis – kita (fermų)

4197-0030-0031

27.

Piliakalnio k.

 

Pastatas – kiaulių ferma

Paskirtis – kita (fermų)

unikalus numeris

Nenaudojami, apleisti, neprižiūrimi

4196-5025-2010

 

Pastatas – svarstyklės

Paskirtis – kita

4196-5025-2020

 

Pastatas – siurblinė

Paskirtis – pagalbinio ūkio

4196-5025-2042

28.

Eitminiškių k.

Bažnyčios g. 44

 

Pastatas – sandėlis

Paskirtis – sandėliavimo

unikalus numeris

Nenaudojamas, apleistas, neprižiūrimas

4195-8025-9077

29.

Eitminiškių k.

Bažnyčios g. 44

 

Pastatas – veršidė

Paskirtis – kita (fermų)

unikalus numeris

Nenaudojamas, apleistas, neprižiūrimas

4195-8025-9088

30.

Eitminiškių k.

Bažnyčios g. 46

 

Pastatas – veršidė

Paskirtis – kita (fermų)

unikalus numeris

Nenaudojamas, apleistas, neprižiūrimas

4400-1141-9032

31.

Sirvydiškių k.

 

Pastatas – pašiūrė grūdų džiovinimui

Paskirtis – pagalbinio ūkio

unikalus numeris

Nenaudojami, apleisti, neprižiūrimi

4400-2024-8636

 

Pastatas – svarstyklių pastatas

Paskirtis – kita

4400-2031-0747

32.

Grąžtelių k. 

 

Pastatas – karvidė

Paskirtis – kita (fermų)

unikalus numeris

Nenaudojamas, sugriuvęs, neprižiūrimas

4196-0042-8070

33.

Grąžtelių k. 

 

Pastatas – veršidė

Paskirtis – kita (fermų)

unikalus numeris

Nenaudojamas, apleistas, neprižiūrimas

4196-0042-8050

34.

Grąžtelių k. 

 

Pastatas – sandėlis

Paskirtis – sandėliavimo

unikalus numeris

Nenaudojamas, apleistas, neprižiūrimas

4196-0042-8027

35.

Grąžtelių k. 

 

Pastatas – sandėlis

Paskirtis – sandėliavimo

unikalus numeris

Nenaudojami, sugriuvę, neprižiūrimi

4196-0042-8064

 

Pastatas – sandėlis

Paskirtis – sandėliavimo

4196-0042-8092

Pastatas – sandėlis

Paskirtis – sandėliavimo

4196-0042-8105

36.

Grąžtelių k. 

 

Pastatas – sandėlis

Paskirtis – sandėliavimo

unikalus numeris

Nenaudojamas, apleistas, neprižiūrimas

4196-0042-8038

 

37.

 

Grąžtelių k. 

Pastatas – svarstyklės

Paskirtis – gamybos, pramonės

unikalus numeris

 

 

 

 

 

Nenaudojami, apleisti, neprižiūrimi.

4196-0042-8016

Pastatas – grūdų saugykla

Paskirtis – sandėliavimo

4196-0042-8081

Statinys – siloso duobė

Paskirtis – kiti inžineriniai statiniai

4400-1061-6401

Statinys – siloso duobė

Paskirtis – kiti inžineriniai statiniai

4400-1061-6456

Statinys – mėšlo saugykla

Paskirtis – kiti inžineriniai statiniai

4400-1061-6490

Statinys – mėšlo saugykla

Paskirtis – kiti inžineriniai statiniai

4196-0042-8116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreivalaužių k.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastatas – administracinis

Paskirtis – administracinė

unikalus numeris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastatų kompleksas apleistas, nenaudojamas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4198-5020-0020

 

Pastatas – gamybinis pastatas

Paskirtis – gamybos, pramonės

4198-5020-0034

Pastatas – garažas

Paskirtis – garažų

4198-5020-0019

Pastatas – garažas

Paskirtis – garažų

4198-5020-0040

Pastatas – garažas

Paskirtis – garažų

4198-5020-0051

Pastatas – stalių dirbtuvės

Paskirtis – gamybos, pramonės

4198-5020-0062

Pastatas – medienos džiovykla

Paskirtis – gamybos, pramonės

4198-5020-0084

Pastatas – katilinė

Paskirtis – kita

4198-5020-0095

Pastatas – dirbtuvės

Paskirtis – gamybos, pramonės

4198-5020-0108

Pastatas – praėjimo budelė

Paskirtis – kita

4198-5020-0119

Pastatas – transformatorinė

Paskirtis – pagalbinio ūkio

4198-5020-0122

Pastatas – ūkinis pastatas

Paskirtis – pagalbinio ūkio

4198-5020-0136

Pastatas – vandens siurblinė

Paskirtis – pagalbinio ūkio

4198-5020-0140

Pastatas – kuro rezervuaras

Paskirtis – pagalbinio ūkio

4198-5020-0151

Pastatas – stoginė

Paskirtis – pagalbinio ūkio

4198-5020-0184

 

39.

 

Kreivalaužių k.

Pastatas – administracinis

Paskirtis – administracinė

unikalus numeris

 

 

 

 

 

Pastatų kompleksas apleistas, nenaudojamas.

4198-5020-0073

Pastatas – medienos apdirbimo cechas Paskirtis – gamybos, pramonės

4198-5020-0173

Pastatas – stoginė

Paskirtis – pagalbinio ūkio

4198-5020-0195

Pastatas – stoginė

Paskirtis – pagalbinio ūkio

4198-5020-0208

Pastatas – stoginė

Paskirtis – pagalbinio ūkio

4198-5020-0219

Nemenčinės miesto seniūnija

40.

Nemenčinė

Švenčionių g. 114F

 

Pastatas – betono mazgas su kompresorine

Paskirtis – gamybos, pramonės

unikalus numeris

Nenaudojamas, apleistas, neprižiūrimas

4197-5028-5081

41.

Nemenčinė

Malūnų g. 11

 

Pastatas – gamybinis pastatas

Paskirtis – gamybos, pramonės

unikalus numeris

Nenaudojami, apleisti, neprižiūrimi

4199-6033-5010

Pastatas – sandėlis

Paskirtis – sandėliavimo

4199-6033-5024

42.

Nemenčinė

Bažnyčios g. 15B

 

Pastatas – gyvenamasis namas

Paskirtis – gyvenamoji

unikalus numeris

Nenaudojamas, apleistas, neprižiūrimas

4194-0014-3030

43.

Nemenčinė

Bažnyčios g. 15

 

Pastatas – kultūros centras

Paskirtis – kultūros

unikalus numeris

Nenaudojami, apleisti, neprižiūrimi

4194-0014-3029

Pastatas – garažas

Paskirtis – pagalbinio ūkio

4194-0014-3042

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemenčinė

Lauko g.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastatas – gamybinis pastatas

Paskirtis – gamybos, pramonės

unikalus numeris

Nenaudojami, apleisti, neprižiūrimi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4195-1000-1018

 

Pastatas – gamybinis pastatas

Paskirtis – gamybos, pramonės

4195-1000-1029

 

Pastatas – katilinė

Paskirtis – gamybos, pramonės

4195-1000-1129

 

Pastatas – gamybinis pastatas

Paskirtis – gamybos, pramonės

4195-1000-1044

 

Pastatas – gamybinis pastatas

Paskirtis – gamybos, pramonės

4195-1000-1050

Pastatas – administracinis pastatas

Paskirtis – administracinė

4195-1000-1030

 

Pastatas – garažas

Paskirtis – pagalbinio ūkio

4195-1000-1061

 

Pastatas – sandėlis

Paskirtis – pagalbinio ūkio

4195-1000-1072

 

Pastatas – sandėlis

Paskirtis – pagalbinio ūkio

4195-1000-1083

 

Pastatas – garažas

Paskirtis – pagalbinio ūkio

4195-1000-1094

 

Pastatas – sandėlis

Paskirtis – pagalbinio ūkio

4195-1000-1107

 

Pastatas – kiemo statiniai

Paskirtis – kiti inžineriniai statiniai

4400-2862-0184

 

Nemėžio seniūnija

45.

Nemėžio k.

V. Sirokomlės g. 6

 

Pastatas – kultūros rūmai

Paskirtis – kultūros

unikalus numeris

Nenaudojamas, apleistas, neprižiūrimas

4196-2023-5017

46.

 

Didžiasalio k.

 

 

Pastatas – pašarų daržinė 

Paskirtis – kita (ūkio)

unikalus numeris

Nenaudojamas, apleistas, neprižiūrimas

4197-0042-2014

Paberžės seniūnija

 

47.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visalaukės I k.

Žemynos g. 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastatas – skerdykla

Paskirtis – gamybos, pramonės

unikalus numeris

Pastatai apleisti, nenaudojami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4197-5025-0008

Pastatas – sandėlis

Paskirtis – sandėliavimo

4400-0855-7858

 

Pastatas – veršidė

Paskirtis – kita (fermų)

4400-0855-7882

Pastatas – karvidė

Paskirtis – kita (fermų)

4400-0855-7917

 

Pastatas – kiaulidė

Paskirtis – kita (fermų)

4400-0855-7950

 

Pastatas – kiaulidė

Paskirtis – kita (fermų)

4400-0855-8014

Pastatas – daržovių sandėlis

Paskirtis – sandėliavimo

4400-0855-8036

Pastatas – sandėlis

Paskirtis – sandėliavimo

4400-0879-3274

 

Pastatas – šaltas priestatas

Paskirtis – pagalbinio ūkio

4197-5025-0040

Pastatas – svarstyklės

Paskirtis – pagalbinio ūkio

4197-5025-0026

 

Pastatas – ūkinis pastatas

Paskirtis – pagalbinio ūkio

4197-5025-0030

 

Statinys – mėšlidė

Paskirtis – kiti inžineriniai statiniai (kiemo įrenginiai),

4400-0855-8090

Statinys – mėšlidė

Paskirtis – kiti inžineriniai statiniai (kiemo įrenginiai)

4400-0855-8082

 

48.

 

Šriubiškių k.

Sodų g. 70

 

Pastatas – sandėlis

Paskirtis – sandėliavimo,

unikalus numeris

Pastatai apleisti, nenaudojami

4190-0006-6014

Pastatas – sandėlis

Paskirtis – sandėliavimo,

4190-0006-6058

 

49.

Glitiškių k.

 

Pastatas – sandėlis

Paskirtis – sandėliavimo

unikalus numeris

Nenaudojami, apleisti, neprižiūrimi

4196-7024-6022

 

Pastatas – parduotuvė

Paskirtis – prekybos

4196-7024-6011

 

50.

Glitiškių k.

Liepų al. 3B

Pastatas – grūdų sandėlis

Paskirtis – sandėliavimo

unikalus numeris

Pastatas apleistas, nenaudojamas

4400-2126-0546

Pagirių seniūnija

51.

Pagirių k., Kalno g. 4

Pastatas – mėšlo mechaninio apdirbimo įrenginys

Paskirtis – kita,

unikalus numeris

Pastatai apleisti, nenaudojami.

4198-6048-3042

 

Pastatas – mėšlo mechaninio apdirbimo įrenginys

Paskirtis – kita

4198-6048-3053

52.

Keturiasdešimt Totorių k.

Vytauto g. 44

Pastatas – grūdų sandėlis

Paskirtis – sandėliavimo

unikalus numeris

 

Pastatas apleistas, nenaudojamas

4100-2078-3011

Riešės seniūnija

53.

Eitminų k. 1

 

Pastatas – ūkio pastatas (veršidė)

Paskirtis – kita (ūkio)

unikalus numeris

Nenaudojamas, apleistas, neprižiūrimas

4197-4019-3007

54.

Eitminų k. 2

 

Pastatas – tvartas – veršidė

Paskirtis – kita (fermų)

unikalus numeris

Nenaudojamas, apleistas, neprižiūrimas

4400-1117-7927

55.

Kalino k.

 

Pastatas – parduotuvė

Paskirtis – prekybos

unikalus numeris

Nenaudojamas, apleistas, neprižiūrimas

4196-5030-1015

56.

Pikeliškių k.

 

Pastatas – veršidė

Paskirtis – kita (fermų)

unikalus numeris

Nenaudojamas, apleistas, neprižiūrimas

4400-0512-9502

 

57.

Pikeliškių k.

Dvaro g. 32

 

Pastatas – operatorinė

Paskirtis – prekybos

unikalus numeris

Nenaudojami, apleisti, neprižiūrimi

4100-3007-8016

 

Statinys – degalinė

Paskirtis – kiti inžineriniai statiniai (degalinių)

4100-3007-8027

58.

Pikeliškių k.

Dvaro g. 24

 

Pastatas – kiaulidė

Paskirtis – kita (fermų)

unikalus numeris

Nenaudojamas, apleistas, neprižiūrimas

4100-3024-5015

 

59.

Pikeliškių k.

 

Statinys – siloso tranšėja

Paskirtis – kiti inžineriniai statiniai

unikalus numeris

Nenaudojamas, apleistas, neprižiūrimas

4400-0584-4653

60.

Pikeliškių k.

Dvaro g. 27

 

Pastatas – automobilių svarstyklės

Paskirtis – kita

unikalus numeris

Nenaudojamas, apleistas, neprižiūrimas

4100-0062-0015

 

61.

Ažulaukės k.

Ažulaukės g. 25A

 

Pastatas – pramoninis-gamybinis pastatas

Paskirtis – gamybos, pramonės

unikalus numeris

Nenaudojamas, apleistas, neprižiūrimas

4196-0041-3011

Rudaminos seniūnija

62.

Rudaminos k.

Žaibo g. 11

 

Pastatas – viešbutis

Paskirtis – viešbučių

unikalus numeris

Nenaudojamas, apleistas, neprižiūrimas

4199-1016-1017

 

63.

Rudaminos k.

Gamyklos g. 1B

 

Pastatas – siurblinė

Paskirtis – kita

unikalus numeris

Nenaudojamas, apleistas, neprižiūrimas

4400-0598-6807

 

64.

Rudaminos k.

Aušros g. 8A

Pastatas – Artezinis gręžinys (vandentiekio bokštas)

Paskirtis – vandentiekio tinklų

unikalus numeris

Nenaudojamas, apleistas, neprižiūrimas

4400-1209-5880

 

65.

Kalviškių k.

 

Pastatas – katilinė

Paskirtis – kita

unikalus numeris

Nenaudojami, apleisti, neprižiūrimi

4197-6021-1013

 

Pastatas – sandėlis

Paskirtis – sandėliavimo

4197-6021-1024

 

Pastatas – mazuto ūkio pastatas

Paskirtis – kita

4197-6021-1035

Kiti inžineriniai statiniai – kiemo statiniai

Paskirtis – kiti inžineriniai statiniai

4197-6021-1046

66.

Kalviškių k.

Europos Tarybos g. 1

Pastatas – sveikatingumo kompleksas

Paskirtis – sporto

unikalus numeris

Nenaudojamas, apleistas, neprižiūrimas

4199-1033-3013

 

Rukainių seniūnija

67.

Ulėnų k., Ulėnų g. 80

 

Pastatas – kiaulidė

Paskirtis – kita (fermų)

unikalus numeris

Nenaudojamas, apleistas, neprižiūrimas

4197-9014-1010

68.

Ulėnų k., Ulėnų g. 95

 

Pastatas – siurblinė

Paskirtis – kita

unikalus numeris

Nenaudojamas, apleistas, neprižiūrimas

4100-0023-8019

69.

Rukainių k.

 

Pastatas – veršidė

Paskirtis – kita (fermų)

unikalus numeris

Nenaudojami, apleisti, neprižiūrimi

4194-0373-2013

 

Statinys – siloso tranšėja

Paskirtis – kiti inžineriniai statiniai

4400-0506-4560

Statinys – siloso tranšėja

Paskirtis – kiti inžineriniai statiniai

4400-0506-4593

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Užukenės k.

 

 

 

Pastatas – šakniavaisių saugykla

Paskirtis – sandėliavimo

unikalus numeris

 

 

 

 

 

 

 

 

Nenaudojami, apleisti, neprižiūrimi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4100-0044-7012

Pastatas – ferma

Paskirtis – kita(fermų)

4199-9026-7010

Pastatas – karvidė

Paskirtis – kita(fermų)

4100-0044-8017

 

Pastatas – veršidė

Paskirtis – kita(fermų)

4100-0044-9014

Pastatas – pieno blokas

Paskirtis – kita(fermų)

4199-9026-7021

 

Pastatas – ferma

Paskirtis – kita(fermų)

4199-9026-7032

Pastatas – pieno blokas

Paskirtis – kita(fermų)

4199-9026-7043

 

Pastatas – ferma

Paskirtis – kita(fermų)

4199-9026-7054

 

Pastatas – pašarų saugykla

Paskirtis – sandėliavimo

4199-0019-3007

 

Pastatas – pašarų saugykla

Paskirtis – sandėliavimo

4199-0019-3018

Šatrininkų seniūnija

71.

Šatrininkų k.

Šumsko pl. 155

 

Pastatas – sandėlis

Paskirtis – sandėliavimo

unikalus numeris

 

Nenaudojamas, apleistas, neprižiūrimas

4198-2038-4015

Sudervės seniūnija

72.

 

Vabalių k.

Pastatas – daržinė

Paskirtis – kita (ūkio)

unikalus numeris

Nenaudojamas, apleistas, neprižiūrimas

4195-2008-9015

73.

 

Grikienių k.

Pastatas – mineralinių trąšų sandėlis

Paskirtis – sandėliavimo

unikalus numeris

Nenaudojamas, apleistas, neprižiūrimas

4400-1276-7763

74.

Grikienių k.

Grikienių g. 28

Pastatas – veršidė

Paskirtis – kita (fermų)

unikalus numeris

 

Nenaudojamas, apleistas, neprižiūrimas

4400-2037-0936

75.

Sudervės k.

Mechanizatorių g. 8

Pastatas – pieno priėmimo punktas

Paskirtis – paslaugų

unikalus numeris

 

Nenaudojamas, apleistas, neprižiūrimas

4196-9017-4018

76.

Grikienių k.

Pastatas – grūdų sandėlis

Paskirtis – sandėliavimo

unikalus numeris

Nenaudojami, apleisti, neprižiūrimi

4197-4018-6079

Pastatas – stoginė

Paskirtis – pagalbinio ūkio

4197-4018-6096

Pastatas – svarstyklės

Paskirtis – pagalbinio ūkio

4197-4018-6102

Pastatas – svarstyklės

Paskirtis – pagalbinio ūkio

4197-4018-6113

77.

Grikienių k.

Pastatas – karvidė

Paskirtis – kita (fermų)

unikalus numeris

Nenaudojami, apleisti, neprižiūrimi

4196-7025-4013

 

78.

Grikienių k.

Pastatas – daržinė

Paskirtis – kita (ūkio)

unikalus numeris

Nenaudojami, apleisti, neprižiūrimi

4196-7025-4024

 

79.

Izabelinės k.

Statinys – kiemo statiniai

Paskirtis – kiti inžineriniai statiniai

unikalus numeris

Nenaudojami, apleisti, neprižiūrimi

4195-3010-9011

 

Pastatas – veršidė

Paskirtis – žemės ūkio

4195-3010-9022

 

Pastatas – ūkio pastatas

Paskirtis – pagalbinio ūkio

4195-3010-9033

 

Sužionių seniūnija

 

80.

 

Skirlėnų k., Skirlėnų g. 3

 

Pastatas – parduotuvė – valgykla

Paskirtis – prekybos

unikalus numeris

Nenaudojamas, apleistas, neprižiūrimas

4196-5030-2012

81.

Sužionių k.

 

Pastatas – dirbtuvės

Paskirtis – gamybos, pramonės

unikalus numeris

Nenaudojamas, apleistas, neprižiūrimas

4196-5034-6024

 

Zujūnų seniūnija

 

82.

 

Salotės k.

Salotės g. 71

 

Pastatas – gyvenamasis namas

Paskirtis – gyvenamoji

unikalus numeris

Nenaudojami, apleisti, neprižiūrimi

4199-3021-3012