LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2012 M. rugpjūčio 21 D. ĮSAKYMO Nr. D1-674 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2005 M. gruodžio 20 D. ĮSAKYMO Nr. D1-624 „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 2.01.09:2005 „PASTATŲ ENERGINIS NAUDINGUMAS. ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKAVIMAS“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ pakeitimo

 

2015 m. gruodžio 3 d. Nr. D1-885

Vilnius

 

 

Pakeičiu statybos techninį reglamentą STR 2.01.09:2012 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. D1-674 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. D1-624 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.09:2005 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“ patvirtinimo“ pakeitimo“:

1. Pakeičiu 2 priedo 2.19 lentelę ir ją išdėstau taip:

„2.19 lentelė

Energijos gamybai naudojamų energijos šaltinių neatsinaujinančios pirminės energijos faktoriaus fPRn  (vnt), atsinaujinančios pirminės energijos faktoriaus fPR,r  (vnt) ir CO2 emisijų faktoriaus MCO2 (kgCO2/kWh) vertės

Eil.

Nr.

Energijos šaltinis

fPRn,

vnt

fPRr,

vnt

MCO2, kgCO2/kWh

1

Mazutas

1,1

0

0,28

2

Orimulsija

1,1

0

0,29

3

Dyzelinas, krosninis skystas kuras, skalūnų alyva

1,1

0

0,27

4

Suskystintos dujos

1,1

0

0,23

5

Tepalai

1,1

0

0,34

6

Durpės

1,1

0

0,37

7

Akmens anglis

1,2

0

0,34

8

Biokuras (mediena, šiaudai, biodujos, bioalyva ir kt.)

0,1

1

0

9

Gamtinės dujos

1,1

0

0,2

10

Elektra, gaminama hidroelektrinėse

0,06

1

0,01

11

Elektros įvairių gamybos būdų vidurkis

2,8

0

0,6

12

Fotovoltiniai Saulės kolektoriai

0,01

1

0

13

Vandenį šildantys Saulės kolektoriai

0

1

0

14

Vėjo elektrinės

0,01

1

0

15

Šiluma iš šilumos tinklų (Lietuvos vidurkis)

0,91

0,40

0,17

16

Šiluma iš AB „Jonavos šilumos tinklai“ šilumos tinklų

0,59

0,62

0,10

17

Šiluma iš AB „Panevėžio energija“ šilumos tinklų

0,83

0,48

0,16

18

Šiluma iš AB „Šiaulių energija“ šilumos tinklų

0,75

0,50

0,14

19

Šiluma iš UAB „Akmenės energija“ šilumos tinklų

0,69

0,54

0,12

20

Šiluma iš UAB „Birštono šiluma“ šilumos tinklų

0,42

0,80

0,07

21

Šiluma iš UAB „Fortum Švenčionių energija“ šilumos tinklų

0,42

0,77

0,07

22

Šiluma iš UAB „Ignalinos šilumos tinklai“ šilumos tinklų

0,17

0,98

0,01

23

Šiluma iš UAB „Kaišiadorių šiluma“ šilumos tinklų

0,28

0,88

0,03

24

Šiluma iš UAB „Komunalinių paslaugų centras“ šilumos tinklų

0,88

0,47

0,19

25

Šiluma iš UAB „Kretingos šilumos tinklai“ šilumos tinklų

0,33

0,86

0,05

26

Šiluma iš UAB „Lazdijų šiluma“ šilumos tinklų

0,17

0,98

0,01

27

Šiluma iš UAB „Litesko" filialo„ Alytaus energija" šilumos tinklų

0,54

0,67

0,09

28

Šiluma iš UAB „Litesko“ filialo „Biržų šiluma“ šilumos tinklų

0,47

0,75

0,08

29

Šiluma iš UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ šilumos tinklų

0,75

0,51

0,14

30

Šiluma iš UAB „Litesko“ filialo „Kelmės šiluma“ šilumos tinklų

0,38

0,82

0,08

31

Šiluma iš UAB „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“ Kazlų Rūdoje šilumos tinklų

0,39

0,81

0,07

32

Šiluma iš UAB „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“ Marijampolėje šilumos tinklų

0,82

0,47

0,15

33

Šiluma iš UAB „Litesko“ filialo „Palangos šiluma“ šilumos tinklų

0,75

0,53

0,13

34

Šiluma iš UAB „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ šilumos tinklų

0,79

0,47

0,15

35

Šiluma iš UAB „Litesko“ filialo „Vilkaviškio šiluma“ šilumos tinklų

0,77

0,53

0,16

36

Šiluma iš UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ šilumos tinklų

0,22

0,94

0,02

37

Šiluma iš UAB „Molėtų šiluma“ šilumos tinklų

0,19

0,96

0,01

38

Šiluma iš UAB „Pakruojo šiluma“ šilumos tinklų

0,60

0,67

0,11

39

Šiluma iš UAB „Plungės šilumos tinklai“ šilumos tinklų

0,50

0,78

0,09

40

Šiluma iš UAB „Radviliškio šiluma“ šilumos tinklų

0,35

0,81

0,05

41

Šiluma iš UAB „Raseinių šilumos tinklai“ šilumos tinklų

0,37

0,85

0,08

42

Šiluma iš UAB „Skuodo šiluma“ šilumos tinklų

0,20

0,95

0,01

43

Šiluma iš UAB „Šakių šilumos tinklai“ šilumos tinklų

0,28

0,91

0,04

44

Šiluma iš UAB „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos tinklų

0,18

0,97

0,01

45

Šiluma iš UAB „Šilutės šilumos tinklai“ šilumos tinklų

0,23

0,92

0,02

46

Šiluma iš UAB „Širvintų šiluma“ šilumos tinklų

0,27

0,89

0,04

47

Šiluma iš UAB „Tauragės šilumos tinklai“ šilumos tinklų

0,24

0,92

0,03

48

Šiluma iš UAB „Utenos šilumos tinklai“ šilumos tinklų

0,31

0,86

0,04

49

Šiluma iš UAB „Varėnos šiluma“ šilumos tinklų

0,18

0,96

0,01

50

Šiluma iš VĮ „Visagino energija“ šilumos tinklų

0,90

0,35

0,16“

 

 

 

2. Pakeičiu 2 priedo 39.2 papunkčio 11 pastraipą ir ją išdėstau taip:

fN.PRn – energijos šaltinio, naudojamo karštam vandeniui ruošti, norminis pirminės energijos faktorius. Faktoriaus vertė imama iš 2.19 lentelės 9 eilutės (gamtinės dujos);“

3. Pakeičiu 2 priedo 71 punkto 6 pastraipą ir ją išdėstau taip:

fN.PRn.H – norminė neatsinaujinančios pirminės energijos faktoriaus vertė šildymo sistemos energijos šaltiniui (vnt). Faktoriaus vertė imama iš 2.19 lentelės 9 eilutės (gamtinės dujos). fN.PRn.H = 1,1;“

4. Pakeičiu 2 priedo 2.49 lentelės 9 pastraipą ir ją išdėstau taip:

 

„Durys, vartai

d

1,4

1,4

1,4·κ“

 

 

 

5. Pakeičiu 2 priedo 2.53 lentelę ir ją išdėstau taip:

2.53 lentelė

Norminės oro apykaitos n50.N (1/h) vertės esant 50 Pa slėgių skirtumui

Eil. Nr.

Pastato paskirtis [5.4]

Pastato energinio naudingumo klasė

n50.N, (1/h)

1.

Gyvenamosios, administracinės, mokslo ir gydymo

C

2,0

B

1,5

A

1,0

A+, A++

0,6

2.

Maitinimo, kultūros, viešbučių, paslaugų, sporto, transporto, specialioji ir poilsio

C, B

2,0

A

1,5

A+ ir A++

1,0

 

 

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                             Kęstutis Trečiokas