LIETUVOS RESPUBLIKOS

VADOVYBĖS APSAUGOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VADOVYBĖS APSAUGOS TARNYBOS GARBĖS ŽENKLO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2021 m. rugpjūčio 12 d. Nr. V-455

Vilnius

 

 

1. Tvirtinu Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos garbės ženklo nuostatus (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos direktoriaus 2020 m. liepos 7 d. įsakymą Nr. V-175 „Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos garbės ženklo nuostatų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,

l.e. direktoriaus pareigas                                                                                  Valentinas Mackevičius

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

vadovybės apsaugos tarnybos direktoriaus

2021 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. V-455

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VADOVYBĖS APSAUGOS TARNYBOS GARBĖS ŽENKLO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos garbės ženklo nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos (toliau – Vadovybės apsaugos tarnyba) garbės ženklo (toliau – garbės ženklas) paskirtį ir struktūrą.

2. Garbės ženklai (Nuostatų priedas):

2.1. pirmojo laipsnio Vadovybės apsaugos tarnybos garbės ženklas;

2.2. antrojo laipsnio Vadovybės apsaugos tarnybos garbės ženklas;

2.3. trečiojo laipsnio Vadovybės apsaugos tarnybos garbės ženklas.

3. Garbės ženklu Vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnai (toliau – pareigūnai) apdovanojami nuosekliai, pradedant nuo žemiausiojo – trečiojo laipsnio. Išimtiniais atvejais antrojo laipsnio Garbės ženklu pareigūnas gali būti apdovanojamas ir neturėdamas trečiojo laipsnio Garbės ženklo.

 

II SKYRIUS

PIRMOJO LAIPSNIO Vadovybės apsaugos tarnybos GARBĖS ŽENKLAS

 

4. Pirmojo laipsnio Vadovybės apsaugos tarnybos garbės ženklo paskirtis:

4.1. Garbės ženklu apdovanojami Vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnai už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą, už nuopelnus Vadovybės apsaugos tarnybai ir išdirbę Vadovybės apsaugos departamente prie Vidaus reikalų ministerijos ir (ar) Vadovybės apsaugos tarnyboje ne mažiau kaip 10 metų;

4.2. Garbės ženklu gali būti apdovanojami ir kiti asmenys už nuopelnus ir paramą Vadovybės apsaugos tarnybai bei užsienio šalių piliečiai – už tarptautinę paramą Vadovybės apsaugos tarnybai ir jo pareigūnams bei tarptautinio bendradarbiavimo plėtojimą;

4.3. Garbės ženklas skiriamas Vadovybės apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymu.

5. Apdovanotiems pirmojo laipsnio Vadovybės apsaugos tarnybos garbės ženklu išduodamas šio ženklo pažymėjimas.

6. Pirmojo laipsnio Vadovybės apsaugos tarnybos garbės ženklas yra aukso spalvos metalo kryžius, platėjančiais galais, padengtas baltu emaliu, 42 mm aukščio ir 38 mm pločio. Tarp kryžiaus galų įkomponuotas aukso spalvos metalo ovalo formos lauro lapų vainikas. Kryžiaus centre – sidabro spalvos metalo reljefiškas Vadovybės apsaugos tarnybos ženklas (stilizuoto žaibo formos viršūne kardas ir jo centre įkomponuotas Valstybės herbas – raudonu emaliu dengtame skyde reljefiškas sidabro spalvos metalo Vytis). Kitoje kryžiaus pusėje, centre apskritimu įkomponuotas užrašas didžiosiomis raidėmis LIETUVOS RESPUBLIKOS VADOVYBĖS APSAUGOS TARNYBA. Virš jo romėniškas skaičius I. Užrašo apačioje triženklis apdovanojimo numeris. Garbės ženklo kaspinėlis 32 mm pločio ir 42 mm aukščio sidabro spalvos muaro su viena plačia balta juosta viduryje ir po dvi siauras greta esančias tamsiai raudonas ir auksines juosteles kraštuose. Garbės ženklas prie kaspinėlio pritvirtintas specialiu aukso spalvos metalo pakabuku.

 

 

 

III SKYRIUS

ANTROJO LAIPSNIO Vadovybės apsaugos tarnybos GARBĖS ŽENKLAS

 

7. Antrojo laipsnio Vadovybės apsaugos tarnybos garbės ženklo paskirtis:

7.1. Garbės ženklu apdovanojami Vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnai už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą, už nuopelnus tarnybai ir išdirbę Vadovybės apsaugos departamente prie Vidaus reikalų ministerijos ir (ar) Vadovybės apsaugos tarnyboje ne mažiau kaip 5 metus;

7.2. Garbės ženklu gali būti apdovanojami ir kiti asmenys už nuopelnus ir paramą Vadovybės apsaugos tarnybai bei užsienio šalių piliečiai – už tarptautinę paramą Vadovybės apsaugos tarnybai ir jo pareigūnams bei tarptautinio bendradarbiavimo plėtojimą;

7.3. Garbės ženklas skiriamas Vadovybės apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymu.

8. Apdovanotiems antrojo laipsnio Vadovybės apsaugos tarnybos garbės ženklu išduodamas šio ženklo pažymėjimas.

9. Antrojo laipsnio Vadovybės apsaugos tarnybos garbės ženklas yra sidabro spalvos metalo kryžius, platėjančiais galais, 42 mm aukščio ir 38 mm pločio. Tarp kryžiaus galų įkomponuotas aukso spalvos metalo ovalo formos lauro lapų vainikas. Kryžiaus centre – sidabro spalvos metalo reljefiškas Vadovybės apsaugos tarnybos ženklas (stilizuoto žaibo formos viršūne kardas ir jo centre įkomponuotas Valstybės herbas – raudonu emaliu dengtame skyde reljefiškas sidabro spalvos metalo Vytis). Kitoje kryžiaus pusėje, centre apskritimu įkomponuotas užrašas didžiosiomis raidėmis LIETUVOS RESPUBLIKOS VADOVYBĖS APSAUGOS TARNYBA. Virš jo romėniškas skaičius II. Užrašo apačioje triženklis apdovanojimo numeris. Garbės ženklo kaspinėlis 32 mm pločio ir 42 mm aukščio sidabro spalvos muaro su viena plačia pilka juosta viduryje ir po dvi siauras greta esančias tamsiai raudonas ir auksines juosteles kraštuose. Garbės ženklas prie kaspinėlio pritvirtintas specialiu sidabro spalvos metalo pakabuku.

 

IV SKYRIUS

TREČIOJO LAIPSNIO Vadovybės apsaugos tarnybos GARBĖS ŽENKLAS

 

10. Trečiojo laipsnio Vadovybės apsaugos tarnybos garbės ženklo paskirtis:

10.1 Garbės ženklu apdovanojami Vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnai už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą, už nuopelnus Vadovybės apsaugos tarnybai;

10.2. Garbės ženklu gali būti apdovanojami ir kiti asmenys už nuopelnus ir paramą Vadovybės apsaugos tarnybai bei užsienio šalių piliečiai – už tarptautinę paramą Vadovybės apsaugos tarnybai ir jo pareigūnams bei tarptautinio bendradarbiavimo plėtojimą;

10.3. Garbės ženklas skiriamas Vadovybės apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymu.

11. Apdovanotiems trečiojo laipsnio Vadovybės apsaugos tarnybos garbės ženklu išduodamas šio ženklo pažymėjimas.

12. Trečiojo laipsnio Vadovybės apsaugos tarnybos garbės ženklas yra sidabro spalvos metalo kryžius, platėjančiais galais, 42 mm aukščio ir 38 mm pločio. Tarp kryžiaus galų įkomponuotas sidabro spalvos metalo ovalo formos lauro lapų vainikas. Kryžiaus centre – sidabro spalvos metalo reljefiškas Vadovybės apsaugos tarnybos ženklas (stilizuoto žaibo formos viršūne kardas ir jo centre įkomponuotas Valstybės herbas – raudonu emaliu dengtame skyde reljefiškas sidabro spalvos metalo Vytis). Kitoje kryžiaus pusėje, centre apskritimu įkomponuotas užrašas didžiosiomis raidėmis LIETUVOS RESPUBLIKOS VADOVYBĖS APSAUGOS TARNYBA. Virš jo romėniškas skaičius III. Užrašo apačioje triženklis apdovanojimo numeris. Garbės ženklo kaspinėlis 32 mm pločio ir 42 mm aukščio sidabro spalvos muaro su viena plačia pilka juosta viduryje ir po vieną siaurą tamsiai raudoną juostelę kraštuose. Garbės ženklas prie kaspinėlio pritvirtintas specialiu sidabro spalvos metalo pakabuku.

______________

 

 

Lietuvos Respublikos

vadovybės apsaugos tarnybos

garbės ženklo nuostatų

priedas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VADOVYBĖS APSAUGOS TARNYBOS

Garbės ženklO eskizas

 

 

 

 

______________