LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2022 M. KOVO 1 D. ĮSAKYMO NR. 1V-149 „DĖL UŽSIENIEČIŲ, PASITRAUKUSIŲ IŠ UKRAINOS DĖL RUSIJOS FEDERACIJOS KARINIŲ VEIKSMŲ UKRAINOJE, ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ UŽTIKRINIMO IR RECEPTINIŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ JIEMS IŠRAŠYMO IR IŠDAVIMO NEPAPRASTOSIOS PADĖTIES GALIOJIMO LAIKOTARPIU“ PAKEITIMO 

 

2022 m. balandžio 20 d. Nr. 1V-312

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. kovo 1 d. įsakymą Nr. 1V-149 „Dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, asmens sveikatos priežiūros paslaugų užtikrinimo ir receptinių vaistinių preparatų jiems išrašymo ir išdavimo nepaprastosios padėties galiojimo laikotarpiu“:

1.  Pakeičiu pavadinimą ir jį išdėstau taip:

DĖL UŽSIENIEČIŲ, PASITRAUKUSIŲ IŠ UKRAINOS DĖL RUSIJOS FEDERACIJOS KARINIŲ VEIKSMŲ UKRAINOJE, ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ UŽTIKRINIMO IR RECEPTINIŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ JIEMS IŠRAŠYMO IR IŠDAVIMO LAIKINOSIOS APSAUGOS GALIOJIMO LAIKOTARPIU“.

2Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimą Nr. 224 „Dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo“:“.

3. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. Nustatau, kad šis įsakymas taikomas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 224 „Dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo“ 1 punkte nustatytu laikotarpiu.“

4.  Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Receptinių vaistinių preparatų išrašymo ir išdavimo užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, tvarkos aprašą ir 1 punktą išdėstau taip:

1. Receptinių vaistinių preparatų išrašymo ir išdavimo užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato receptinių vaistinių preparatų išrašymo ir išdavimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. kovo 1 d. įsakyme Nr. 1V-149 „Dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, asmens sveikatos priežiūros paslaugų užtikrinimo ir receptinių vaistinių preparatų jiems išrašymo ir išdavimo laikinosios apsaugos galiojimo laikotarpiu“ (toliau – Įsakymas) nurodytiems užsieniečiams (įskaitant nelydimus nepilnamečius užsieniečius) (toliau – užsienietis) ambulatoriniam gydymui ir (arba) slaugai dėl ligos ar sveikatos sutrikimo, dėl kurių suteiktos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, nurodytos Įsakyme, tvarką.“

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                                                   Agnė Bilotaitė