Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl MINIMALIOJO DARBO UŽMOKESČIO

 

2014 m. rugsėjo 24 d. Nr. 972
Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darbo kodekso 187 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos trišalės tarybos 2014 m. rugsėjo 9 d. teikimą ir siekdama nustatyti valstybės įmonių ir valstybės kontroliuojamų akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimui taikomą minimaliosios mėnesinės algos dydį, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti minimalųjį valandinį atlygį – 6,27 lito ir minimaliąją mėnesinę algą – 1 035 litus.

2. Nustatyti, kad valstybės įmonių, akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kuriose valstybei priklauso daugiau kaip 50 procentų balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžiui nustatyti pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimo Nr. 1341 „Dėl valstybės įmonių ir valstybės kontroliuojamų akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo“ priedą taikoma 850 litų minimalioji mėnesinė alga.

3. Patvirtinti minimalųjį valandinį atlygį – 1,82 euro ir minimaliąją mėnesinę algą – 300 eurų.

4. Nustatyti, kad valstybės įmonių, akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kuriose valstybei priklauso daugiau kaip 50 procentų balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžiui nustatyti pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimo Nr. 1341 priedą taikoma 247 eurų minimalioji mėnesinė alga.

5. Nustatyti, kad:

5.1. Šio nutarimo 1 ir 2 punktai įsigalioja 2014 m. spalio 1 d. ir galioja iki 2014 m. gruodžio 31 dienos.

5.2. Šio nutarimo 3 ir 4 punktai įsigalioja 2015 m. sausio 1 dieną.

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                             Algimanta Pabedinskienė